EFFi: Hallituksen esitys tekijänoikeuslaiksi edelleen ongelmallinen

Helsinki 11.10.2002
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland – EFFi ry

EFFi: Hallituksen esitys tekijänoikeuslaiksi edelleen
ongelmallinen

Hallituksen esitys tekijänoikeuslain muuttamiseksi on vihdoin
valmistunut 1,5 kuukautta alkuperäisestä aikataulustaan myöhässä.
Esityksessä on pyritty osittain vastaamaan julkiseen kritiikkiin,
joka kohdistui sitä edeltäneeseen muistioon. Esimerkiksi DVD:n
aluekoodien kiertämisen todetaan nyt olevan sallittua. Electronic
Frontier Finland ry:n mielestä tehdyt muutokset ovat kuitenkin
riittämättömiä ja luonteeltaan lähinnä kosmeettisia.

Esityksessä ollaan sallimassa teknisten suojauskeinojen
kiertäminen teosten yksityistä käyttöä varten. Esimerkiksi suojatun
musiikkikappaleen saisi kopioida edelleen MP3-soittimelle.
“Kopiointiin tarvittavien laitteiden tai ohjelmien levittäminen on
kuitenkin lain mukaan rikos. Näin kuluttajien on käytännössä
mahdotonta käyttää annettua oikeutta, koska ilman työkaluja
kopiointia ei pysty suorittamaan”, kommentoi EFFin hallituksen
jäsen, FT Kai Puolamäki.

Muutenkin teosten teknisiin suojauskeinoihin liittyy runsaasti
ongelmia. “Tekijänoikeus on kuten verotus – jos sitä kiristetään
liikaa, koko yhteiskunta kärsii”, murehtii EFFin hallituksen jäsen,
OTK Ville Oksanen ja jatkaa: “Jos laki hyväksytään tässä muodossa,
tekijänoikeus muuttuu vähitellen ikuiseksi, koska teknisten
suojauksien kestolle ei ole laissa määritetty mitään aikarajaa.
Toiseksi sähköisen kaupan suojalauseke poistaa oikeuden tehdä
teoksista versioita näkö- tai kuulovammaisille – ilmeisesti
informaatioyhteiskunnassa ei tarvitse enää välittää heikommista?
Laki muuttaakin hyvin radikaalisti sitä tasapainoa, mikä on
vallinnut yhteiskunnan ja tekijänoikeuden haltijoiden välillä –
jälkimmäisen ryhmän eduksi.”

Esityksestä löytyy myös muita ongelmia. Esimerkiksi esitys
sisältää niin sanotun yhteisöraukeamisperiaatteen: ETA-alueen
ulkopuolelta ostettua teosta ei saisi levittää edelleen ilman
tekijänoikeuden haltijan lupaa. Melkein kaikki tuotteet voivat olla
teoskappaleita: kirja, CD-levy ja maalaus ovat selvästi teoksia.
Kännykkä on teos – ainakin käyttöjärjestelmänsä osalta.
Kärjistetysti jopa hillopurkkikin on teos, jos sen etiketissä on
teoskynnyksen ylittävä kuva. Yhteisöraukeaminen vaarantaa muun
muassa divaritoiminnan: ETA-alueen ulkopuolelta ostettua
teoskappaletta ei saa antaa edelleen kirpputorille myytäväksi.
Koulut eivät voi enää tilata kurssikirjoja ulkomailta keskitetysti.
Levykauppa ei voi myydä USA:sta ostettuja levyjä, joita ei ole
julkaistu ETA-maissa.

“Nyt julkisuudessa käyty keskustelu osoittaa, että tavalliset
kansalaiset ovat huolissaan laista,” huomauttaa EFFin
puheenjohtaja, OTK Mikko Välimäki. “Toivottavasti tämä viesti on jo
myös mennyt perille eduskuntaan.” Välimäen mukaan EFFi aikoo joka
tapauksessa varmistaa, että kansaedustajat saavat tasapuolista
informaatiota lain sisällöstä. “Tulemme valmistamaan kattavan,
tieteellisin standardein kirjoitetun selvityksen, jossa osoitetaan
hallituksen esityksen puutteet ja myös esitetään keinot, joilla
niitä voidaan yrittää korjata.”

Lisätietoja:

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja
rikoslain 49 luvun muuttamisesta (
HE 177/2002 vp
)

Ville Oksanen
hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org

+1 415 572 0349

Kai Puolamäki
hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
kai.puolamaki@effi.org

050 522 8111


Electronic Frontier Finland – EFFi ry on perustettu käyttäjien
ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys
pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin
sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien
patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. Lisätietoja EFFi:n
kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.