Electronic Frontier Finland – Effi ry:n kevätkokous 2021

Pöytäkirja

29.6.2021 kello 18.00 Effin Jitsi-palvelimella.

Osanottajat: Elias Aarnio, Jere Hakanen, Timo Karjalainen, Otso Kassinen, Johanna Kesti, Jorma Korkiakoski, Lauri Laitinen, Tommi Nieminen, Ilona Nurminen, Raoul Plommer, Sirpa Pöyhönen, Leena Romppainen, Tapani Tarvainen

1. Kokouksen avaus

Leena Romppainen avasi kokouksen kello 18:01.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen ja sihteeriksi Timo Karjalainen. Todettiin, että ääntenlaskijoina toimivat vaalitoimikunnan jäsenet (Ilona Nurminen ja Otso Kassinen). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jere Hakanen ja Johanna Kesti.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys

Kokouskutsun mukana toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Toimintakertomus

Leena Romppainen esitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen.
Äänestysjärjestelmän testaamiseksi äänestettiin toimintakertomuksen hyväksymisestä LimeSurveyllä.
Toimintakertomus hyväksyttiin äänin 12 puolesta, 1 tyhjä.

6. Tilinpäätös ja tilikertomus

Sirpa Pöyhönen esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen.
Todettiin, että toiminnantarkastajien lausunto käsitellään syyskokouksessa.

7. Muut asiat

Keskusteltiin yhdistyksen rahankeräystutkinnan tilanteesta.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:02.


Olemme tarkastaneet ja todenneet pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi.

Johanna Kesti ja Jere Hakanen
pöytäkirjantarkastajat
29.6.2021