EFFI-Sähke 2/2007

6.6.2007

 1. Urkintalakiesitys on yhä huono
 2. Isoveli valvoo Ruotsissa
 3. Nettisensuuritilaisuudesta Jylkkärissä
 4. Pieni sananvapausvideo
 5. Kevätkokous 2.6.
 6. Oikeus voitti taas – toistaiseksi
 7. Mielipidepoliiseja nettifoorumeille?
 8. Vapautta ja yksityisyyttä Montrealissa
 9. EMI ja Apple luopuvat kopioestoista
 10. Tuotoksen kädet koulujen taskuissa

1. URKINTALAKIESITYS ON YHÄ HUONO

Sähköisen viestinnän tietosuojalakiin ollaan viestintäministeriössä jälleen
sorvaamassa muutosta, joka antaisi työnantajalle valtuudet tarkkailla
työntekijän sähköpostin tunnistetietoja, jos tätä epäillään verkkopalvelujen
luvattomasta käytöstä tai yrityssalaisuuksien vuotamisesta. Aiempi muutosesitys
haudattiin viime syksynä, kun oikeuskansleri moitti sen huonoa valmistelua.

Nyt 5.6. julkaistuun muutosesitykseen on tehty joitakin parannuksia
edelliseen versioon nähden, mutta uusikin muotoilu on niin epämääräinen, että
sen voi tulkita sallivan valvonnan lähes millä perusteellä tahansa. Se on näin
ollen edelleen perustuslain vastainen, sillä viestintäsalaisuuden murtaminen
vaatii hyvät ja täsmälliset perusteet.

Voimassaoleva laki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040516

Vanha muutosesitys:
http://www.mintc.fi/oliver/upl295-HE-luonnos elokuu 2006.pdf

Oikeuskanslerin lausunto:
http://www.okv.fi/suomi/tiedote/t060921f.htm

Effin tiedote “Ei yksityisviestien urkinnalle” viime elokuussa:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2006-08-16.html

Kai Puolamäen analyysi lain vaikutuksista ja linkkilista:
http://www.effi.org/blog/kai-2006-08-17.html

Tuore muutosesitys:
http://www.mintc.fi/scripts/ cgiip.exe/WService=lvm/cm/pub/showdoc.p? docid=1971&menuid=97&channelitemid=16121

Effin tuore tiedote:
http://www.effi.org/uutiset/070605-urkintalaki-jai-epamaaraisek.html

2. ISOVELI VALVOO RUOTSISSA

Ruotsissa ollaan tekemässä vielä kauheampaa teleurkintalakia. Hallituksen
maaliskuussa hyväksymän lakiesityksen mukaan Ruotsin verkko-operaattorien olisi
ilmoitettava puolustusvoimien vakoiluosastolle kaikesta maan rajojen yli
kulkevasta sähköisestä viestiliikenteesä – automaattisesti, ilman
rikosepäilyä tai oikeuden päätöstä. Laki heikentäisi olennaisesti
suomalaistenkin tietoturvaa, koska lähes kaikki Suomen ulkomaanliikenne ja osa
kotimaanliikenteestäkin kulkee Ruotsin kautta. Näin Ruotsi aikoo hylätä pitkät
perinteensä sananvapauden vaalimisessa ja astua Kiinan ja Saudi-Arabian
viitoittamalle tielle.

Effin tiedote suomeksi:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2007-03-09.html

Effis pressreleasen “Storebror bor i Sverige” på svenska:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-se-2007-03-09.html

3. NETTISENSUURITILAISUUDESTA JYLKKÄRISSÄ

Viime sähkeessä kerrottiin Effin ja Amnestyn yhdessä järjestämästä
keskustelutilaisuudesta Jyväskylässä 14.3. Nettisensuuriteemoista ilmestyi
Matti Tyynysniemen artikkeli “Isoveli verkossa” Jyväskylän Ylioppilaslehdessä
n:o 6/2007 sivulla 7.

http://www.jyy.fi/jylkkari/arkisto/0706/paasivu.htm

4. PIENI SANANVAPAUSVIDEO

Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun opiskelijat tekivät ohjelman “Kultti,
sananvapaus”, jossa haastatellaan mm. PENin ja Valtion elokuvatarkastamon
edustajia. Joukossa on tekstiplansseina EFFI-sitaatteja. Video on vapaasti
nähtävillä täällä:

http://www.varjo.tv/meduusa/arkisto/lahetys/2007-03-22/142/3.int

5. KEVÄTKOKOUS 2.6.

Effi ry:n kevätkokous pidettiin 2.6. Pressiklubilla Helsingin
rautatieasemalla. Asialistalla oli mm. toimintakertomus,
toimintasuunnitelma, tilinpäätös ja lisäbudjetti. Pöytäkirja:
http://www.effi.org/yhdistys/kokoukset/kokous-2007-kevat.html

Kokouksen jälkeen keskusteltiin vilkkaasti mm. sähköisen äänestyksen
ongelmista ja avointen standardien eduista valtionhallinnossa kustannusten ja
huoltovarmuudenkin kannalta.

6. OIKEUS VOITTI TAAS – TOISTAISEKSI

Helsingin käräjäoikeus käsitteli 9.5. “organisoitujen keskustelijoiden”
syytteen “teknisen toimenpiteen loukkausrikkomuksesta”. Syytettyjä puolusti
OTK, FM Mikko Välimäki Turre Legal Oy:sta.

Mikko Rauhala oli organisoinut keskustelufoorumin kopioestoista ja niiden
purkamisesta keskustelua varten. Toinen syytetty oli kirjoittanut
tietokoneohjelman, jolla voisi purkaa DVD-levyn CSS-kopiointieston, ja
lähettänyt sen kyseiselle foorumille.

Vapauttava tuomio julistettiin 25.5.: CSS:ää ei voida pitää ns. “vahvana
suojauksena”, koska sen purkuohjeita on ollut laajasti saatavilla Internetissä
jo vuosia, eikä syytettyjen teko siis käytännössä heikennä CSS:n
kopioestotehoa. Näin ollen teknisen toimenpiteen loukkausrikkomuksen
tunnusmerkistö ei täyty. “Organisodun keskustelun” oikeutukseen ei otettu
lainkaan kantaa.

Sami Liedeksen raportti ja mietteitä oikeudenkäynnistä:
http://www.effi.org/organisoitu-keskustelu.html

Rauhalan kampanjasivusto: http://mjr.iki.fi/eucd/

Turren tiedote Sektorissa:
http://sektori.com/uutiset/7715/karajaoikeuden

Tietokone-lehti:
http://www.tietokone.fi/uutta/uutinen.asp?news_id=30610&tyyppi=1

Asian käsittely jatkunee hovioikeudessa, sillä syyttäjä Kukka-Maaria
Kankaala valittaa päätöksestä. Hän on myös ilmoittanut pyytävänsä asiassa
Tekijänoikeusneuvoston lausunnon. TON toimii opetusministeriön neuvonantajana
tekijänoikeusasioissa ja se koostuu lähinnä tekijänoikeuksien haltijoiden ja
mediayhtiöiden edustajista. Kuluttajat eivät ole edustettuina, joten kyseessä
ei ole mikään puolueeton asiantuntijaelin.

7. MIELIPIDEPOLIISEJA NETTIFOORUMEILLE?

Valtakunnansyyttäjä Mika Illman vaati 13.5. Sunnuntaisuomalaisen
haastattelussa, että kaikille Internetin keskustelupalstoille määrätään
valvojat, joiden pitäisi rangaistuksen uhalla poistaa “selvästi laittomat”
viestit.

Viimeksi nettifoorumivahteja oltiin vaatimassa vuonna 2002, kun Myyrmannin
kauppakeskuksen räjäyttäjän arveltiin saaneen pomminteko-ohjeet joltakin
nettifoorumilta. Tällä kertaa sensuurivaatimuksia lienee inspiroinut
pääministerin ex-ystävättärestä kirjoitetut herjausviestit.

Effi tuomitsi hankkeen lehdistötiedotteessaan muistuttaen, että laki antaa
jo nyt tehokkaat keinot kunnianloukkausten ja rikokseen yllyttämisten poistoon
netistä ja niiden kirjoittajien rankaisuun. Mutta se on poliisin ja
oikeuslaitoksen tehtävä, jota ei voi sälyttää ylläpitäjille. Verkkoviestien
jakelun keskeyttämismääräyksiä ei ole Helsingin käräjäoikeudessa edes vaadittu
kuin pari kertaa.

Effin tiedote:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2007-05-18.html

Kai Puolamäen kirjoitukset:
http://www.effi.org/blog/kai-2007-05-13.html
http://www.effi.org/blog/kai-2007-05-22.html

Illmanin avaus on saanut kannatusta. Näissä sensuurivaatimuksissa lieneekin
kyse siitä, että myös lailliset mutta vastenmieliset mielipiteet halutaan
kieltää. Tätä vain ei kehdata sanoa suoraan, vaan toivotaan että ylläpitäjät
rangaistuksen pelossa poistavat kaiken vähänkin epäilyttävän, kirjoittaa Tapani
Tarvainen Keskisuomalaisen yleisönosastolla:
http://keskisuomalainen.protacon.fi/?alue=13&id=133961&threadid=133961

8. VAPAUTTA JA YKSITYISYYTTÄ MONTREALISSA

Tapani Tarvainen ja Ville Oksanen osallistuivat Computers, Freedom and
Privacy -konferenssiin Montrealissa 1.-4.5. Puhujat olivat enimmäkseen
tutkijoita ja yritysten ja kansalaisjärjestöjen edustajia.

Keskeiseksi teemaksi nousi identiteetin hallinta verkossa. Microsoftilla
esimerkiksi ollaan kehittämässä avointa (!) järjestelmää, jolla henkilö voi
salata henkilöllisyytensä verkkokaupoissa asioidessaan ja luottokortilla
maksaessaan. Britanniassa taas ihmisistä tallennetaan DNA-näytekin ihan
rutiininomaisesti.

Sähköisen valvonnan aiheuttamia vääryyksiä ja hankaluuksia tuotiin
esiin.

 • kanadalainen luovutettiin Syyriaan virheellisen tiedon perusteella ja
  joutui kidutettavaksi
 • tutkijalta evättiin pääsy USA:ssa asuvien lastensa luo, kun rajavartija
  googletti hänen nimeään ja löysi tutkimuksen LSD:n terapeuttisen käytön
  mahdollisuuksista
 • sukupuolen tarpeeton kirjaaminen aiheuttaa transseksuaaleille ongelmia
  matkustaessa, terveydenhuollossa jne.
 • Mohawk-heimon edustaja joutuu työnsä vuoksi ylitämään USA:n ja Kanadan
  rajan useita kertoja päivässä ja käymään läpi joka kerta saman byrokratian

Muita puheenaiheita olivat lapsiporno, epäilyttävien sisältöjen poisto
verkosta, lentomatkustajien syynäys ja sähköinen äänestys. Yksi esitelmä
käsitteli ihmisen psykologiaa turvallisuudetunteen ja todennäköisyyksien
arviointikyvyn kannalta: juuri näissä asioissa intuitio vie usein metsään.

Tarvaisen blogi: http://blog.tapanitarvainen.fi/?m=200705

Konferenssin yhteydessä jaettiin myös Big Brother -palkinnot paavin ja
Luciferin voimin. Pahimmasta projektista palkittin ICAO lentomatkustajien
tietojen keruusta; pahimman valtion palkinnon sai Britannia monenlaisista
poliisivaltion elkeistä.

9. EMI JA APPLE LUOPUVAT KOPIOESTOISTA

EMI ja Apple ilmoittivat, että kaikkea EMIn musiikkia saa
iTunes-verkkokaupasta ilman kopioestoja toukokuusta alkaen. Estovapaat
kappaleet maksavat noin neljänneksen enemmän kuin kopioestetyt, äänenlaadultaan
huonommat versiot. Effi iloitsee tästä avauksesta musiikin verkkokaupan
järkevöittämiseksi ja vaatii suomalaisia kauppoja sekä YLEä seuraamaan
esimerkkiä. Teknisiset rajoitteet eivät todellisuudessa estä piraattikauppaa
vaan haittaavat enemmän musiikkinsa laillisesti ostavia käyttäjiä. Ilmeisesti
muutkin suuret levy-yhtiöt ovat jo oivaltaneet tämän.

Effin tiedote:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/070402-kopiosuojaukset-uhka.html

Tietokone: Levy-yhtiöt suunnittelevat drm-suojausten poistoa:
http://www.tietokone.fi/uutta/uutinen.asp?news_id=29433

10. TUOTOKSEN KÄDET KOULUJEN TASKUISSA

Elokuvatuottajien tekijänoikeusjärjestö Tuotos ry haluaisi rahastaa kouluja
entistä enemmän elokuvien näyttämisestä. Lupamenettelyä helpottaakseen se
tarjosi huhtikuussa kouluille mahdollisuutta tiettyjen 250 elokuvan katseluun
hintaan “vain” 2 e/oppilas/vuosi.

Tuotoksen toiminnanjohtaja Kirsi Niittyinperä kirjoitti asiasta
Opettaja-lehdessä:
http://www.opettaja.fi/pls/portal/docs/PAGE/OPETTAJALEHTI_EPAPER_PG/2007_06/106657.htm

Effin varapuheenjohtaja Ville Oksanen kirjoitti vastineen, jota ei
julkaistu:
http://www.effi.org/blog/2007-04-03-Ville-Oksanen.html

Tuotoksen “tarjous” on kallis ja valikoima suppea. Lisäksi Niittyinperän
mukaan sitaattioikeus ei sovellu opetuskäyttöön eikä pientäkään pätkää saa
näyttää ilman lupaa. Tuotosta ei näytä kiinnostavan oppilaiden tutustuminen
elokuvakulttuuriin, vaan ainoastaan raha.


EFFI-Sähke on muutaman kerran vuodessa ilmestyvä uutistiedote Electronic
Frontier Finland ry:n toimintaan liittyvistä tapahtumista.

Mikäli haluat liittyä jäseneksi, täytä lomake verkkosivullamme http://www.effi.org. Sivuilta löydät tietoa
Effin toiminnasta sekä vanhat Sähkeet. Siellä on myös lyhennesanasto, jossa
selitetään Effin tiedotteissa esiintyviä kirjainlyhenteitä.

Kesäterveisin,

Virpi Kauko
EFFI-Sähkeen päätoimittaja