Kansalaisjärjestöjen yhteislausuma: WIPO:n lähetyssopimus hylättävä

Me allekirjoittaneet vaadimme, että valtioiden edustajat WIPO:ssa hylkäisivät radio- ja televisioyritysten suojaa koskevan sopimuksen.

Yli yhdeksän vuoden neuvotteluiden jälkeen yritykset löytää sopimusmuotoilu, joka puuttuisi lähetyssignaalien piratismiin, mutta joka ei aiheuttaisi vahinkoa tekijänoikeuden haltijoille tai lähetysten laillisille vastaanottajille, ovat epäonnistuneet.

Lähestyssignaalien piratismin torjuntaan on jo olemassa kansallisia lakeja ja monikansallisia sopimuksia. Lähetysorganisaatiot ovatkin pyytämässä yksinoikeuksia, jotka vahvistaisivat heidän neuvotteluasemiaan lähetysten kaupallisen hyödyntämisen suhteen. Sopimus aiheuttaisi vahinkoa niin luoville yhteisöille kuin suurelle yleisölle, jonka olisi neuvoteltava ja maksettava näistä uusista oikeuksista.

WIPO:n ei tulisi luoda uusia kaupallisia oikeuksia lähetysorganisaatioille, puhumattakaan kaapeliyhtiöistä tai yhtiöistä, jotka kokoavat olemassa olevia palveluita uusiksi kanavapaketeiksi, koska kuluttajat maksavat jo valmiiksi näistä palveluista muodossa tai toisessa. On myös syytä pitää mielessä, että kaapelilähetysten luvaton käyttö on tehty yleisesti laittomaksi.

Sopimusta vaativien lähetysorganisaatioiden edustajat ovat ilmoittaneet, että heille ei kelpaa yksikään sopimus, jossa heille ei anneta immateriaalioikeuksia informaatioon, joka ei ole heidän luomaansa ja johon heillä ei muuten ole tekijänoikeutta. Tämä on peruuttamatttomasti ristiriidassa WIPO:n yleiskokouksen edellyttämän signaalipohjaisen lähestymisen kanssa.

On myös syytä pitää mielessä keskeinen kysymys sopimuksen vaikutuksesta Internetiin.

Internet on luonut ennennäkemättömiä mahdollisuuksia tiedon ja informaation levittämiselle. Internet on myös näytellyt keskeistä roolia kehitysmaiden ja kehittyneiden maiden välisen informaatiokuilun kaventamisessa.

Käsittelyssä olevan sopimuksen ja Internetin välinen suhde onkin hyvin ongelmallinen. Sopimus, joka luo tekijänoikeuteen perustumattomia oikeuksia informaation uudelleenkäyttämiselle Internetin ylitse, ei voi olla aiheuttamatta haittaa tietopääoman globaalille kehittämiselle.

Allekirjoittaneet 20. kesäkuuta Genevessä,

Civil Society Coalition
Electronic Frontier Foundation
Electronic Information for Libraries
European Digital Rights
International Federation of Library Associations
IP Justice
Knowledge Ecology International
Public Knowledge
Third World Network

Lisätietoa:
James Packard Love
Knowledge Ecology International
james.love@keionline.org
tel. +1.202.332.2670 / U.S. mobile+1.202.361.3040
Geneva mobile +41.76.413.6584