Kevätkokouksen 2007 pöytäkirja

EFFIn kevätkokous 2.6.2007
Paikka: Pressiklubi. Aika. 13:00.

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Tapani Tarvainen avasi kevätkokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen
a. puheenjohtajan vaali
Valittiin Tapani Tarvainen

b. Sihteerin vaali
Valittiin Juho Lindman

c. kahden ääntenlaskijan vaalit
Valittiin Topi Junkkari ja Jari Kohvakka ääntenlaskijoiksi

d. kahden pöytäkirjantarkistajan vaalit
Valittiin Topi Junkkari ja Jari Kohvakka pöytäkirjantarkastajiksi

3. Osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista

5. Vuoden 2006 toimintakertomus
Tapani Tarvainen esitteli vuoden 2006 toimintakertomuksen

6. Vuoden 2006 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Juho Lindman esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon.

7. Vuoden 2006 tilinpäätöksen vahvistaminen
Vahvistettiin tilinpäätös.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille
vastuuvelvollisille vuodelle 2006
Puheenjohtajaksi vaihdettiin kohdan käsittelyn ajaksi Antti Vähäsipilä.
Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.

9. Lisäbudjetti vuodelle 2007
Varattiin 1500 euroa lisää vuoden 2007 budjettiin oikeudenkäyntikuluihin
syyttäjän valitettua käräjäoikeuden tuomiosta hoviin.

10. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 13:47