EFFi eMail 1/2001

EFFi eMail 1/2001

  • EFFin kotisivu avattu
  • EFFi: Uusi sanavapauslaki uhkaa sananvapautta verkossa
  • Kuulemistilaisuus tekijänoikeusdirektiivistä
  • Kuulemistilaisuus tietosuojadirektiivistä
  • Yhteistyö kirjastojärjestöjen ja FiComin kanssa vireillä
  • Euroopan laajuista yhteistyötä suunnitellaan
  • Herkko Hietanen EFFistä puhuu Sveitsissä

EFFin kotisivu avattu

Effin kotisivut ovat osoitteessa http://www.effi.org. Sivujen
rakentaminen on vielä kesken, muun ohella ulkoasu on vielä täysin
tekemättä.
Lisätietoja:janne.lindqvist@effi.org

EFFi: Uusi sanavapauslaki uhkaa sananvapautta verkossa

EFFi antoi lausunnon uudesta sananvapauslaista. Lausunnossa korostettiin
annetun lakiehdotuksen negatiivisia vaikutuksia alle 18-vuotiaiden
oikeuteen käyttää sanavapautta sekä laissa asetetun
tallennusvelvollisuuden kohtuuttomuutta. Kaikenkaikkiaan lakiehdotus
osoittaa EFFin mielestä, että oikeusministeriössä ei ole ymmärretty
viestinnän muuttuneita pelisääntöjä. Nykyisellään laissa eletään vielä
aikakaudella, jossa tavallisilla kansalaisilla ei ollut mahdollisuutta
toimia joukkotiedotusvälineenä.
Lausunto verkossa
Lisätietoja: herkko.hietanen@effi.org

Opetusministeriön kuulemistilaisuus tekijänoikeusdirektiivin
kansallisesta toteuttamisesta

EFFistä osallistuivat kuulemistilaisuuteen Mikko Välimäki, Ville Oksanen
ja Herkko Hietanen. Kuulemistilaisuus oli hyvin antoisa. Tuli selväksi,
että uusi tekijänoikeuslaki voi muodostua hyvi vakavaksi uhaksi
nettikansalaisten oikeuksille. Tilanteen ongelmallisuutta korostaa
tilaisuudessa esille tullut tekijänoikeusjärjestöjen täydellinen
yksisilmäisyys. Kuvaavana esimerkkinä Teosto haluaisi alkaa perimään
rahaa myös sellaisista ei-kaupallisista tilaisuuksista, joissa musiikin
esittäminen ei ole pääosassa (esim. luokkabileet). Tilaisuudessa tuli
myös onneksi esille, että EFFin kanssa samalla linjoilla olevia tahoja
löytyy Suomesta. Ainakin kirjastojen edustajat ja “neutraali” teollisuus
olivat monin osin meidän kanssa yhtä mieltä. EFFin puheenvuorot
tilaisuudessa käyttivät Ville Oksanen ja Herkko Hietanen.
Lisätietoja: herkko.hietanen@effi.org

Oikeusministeriön kuulemistilaisuus tietosuojadirektiivin vaikutuksista
ja kehittämisestä

Mikko Välimäki EFFistä osallistui tilausuuteen ja piti puheenvuoron.
Viestimme oli, että tietosuojaviranomaisten tulisi valvoa aktiivisesti
käyttäjien yksityisiä tietoja keräävien nettifirmojen toimintatapoja.
Lisäksi kansallinen turvallisuus ei saa mennä yksityisyyden suojan
edelle. Tilaisuuden jälkeen FiComin (www.ficom.fi) ja muutaman yrityksen
edustajat kyselivät kiinnostuneesti EFFistä ja sen tavoitteista.

Lisätietoja: mikko.valimaki@effi.org

Yhteistyö kirjastojärjestöjen ja FiComin kanssa vireillä

Olemme pitäneet palavereja sekä kirjastojärjestöjen että
FiComin
edustajien kanssa. Päämääränämme on paitsi yhteistyö
lansäädännön seuraamisessa ja siihen vaikuttamisessa myös
kannatusjäsenten saaminen.
Lisätietoja: mikko.valimaki@effi.org

Euroopan laajuista yhteistyötä suunnitellaan

 
EFFi on osallistunut aktiivisesti Electronic Frontier Europen
perustamisesta käytävään keskusteluun. Koska keskustelu ei kuitenkaan
ole edennyt riittävän nopeasti, EFFi on esittänyt konkreettisen
ehdotuksen järjestön perustamisesta. Tällä hetkellä valmistellaan
tarvittavaa perustamisdokumentaatiota ja neuvotellaan eurooppalaisten
yhteistyöjärjestöjen kanssa. Perustamisesta ollaan myös oltu
aktiivisesti yhteydessä Electronic Frontier Foundationin edustajiin,
jotka ovat luvanneet tukea hanketta.
Lisätietoja: ville.oksanen@effi.org

Herkko Hietanen puhujana Internet Society Genevan tilaisuudessa
Sveitsissä

Herkko Hietanen EFFistä puhuu Genevessä Sveitsissä 15.11. yksityisyyden
suojasta ja anonymiteetistä netissä kansallisen turvallisuuden kannalta.
Puheen otsikko on “From September the 11th onwards: are we all
terrorists?”.
Tilaisuuden
ohjelma

Lisätietoja: herkko.hietanen@effi.org

 
Syysterveisin,

Mikko Välimäki
puheenjohtaja


13.11.2001. HTML:ksi muutettu Mikko Välimäen meilistä

janne.lindqvist@effi.org