SWIFT-sopimus: USA vie ja EU vikisee | EFFI.org

SWIFT-sopimus: USA vie ja EU vikisee

Kirjoittaja: Tapani Tarvainen, Kesäkuu 29, 2010 - 05:01.

EU on hyväksymäisillään uuden sopimuksen pankkitietojen (SWIFT-datan) antamisesta USA:n viranomaisten käyttöön. Uusi sopimus ei kuitenkaan korjaa aikaisempia ongelmia:

  • Sopimus mahdollistaa yhtä massasiirrot EU:n kansalaisten tiedoista ilman epäilyksen aihettakaan.
  • Tietojen säilytysaika on kohtuuton: 5 vuotta.
  • Sopimus jatkuu käytännössä automaattisesti ilman takarajaa ellei sitä eksplisiittisesti irtisanota.
  • EU:n kansalaisilla ei ole toimivaa oikeudellista valitustietä: USA lupaa kyllä kohdella EU:n kansalaisia yhdenvertaisesti hallinnollisissa prosesseissa, mutta USA:n Privacy Act eksplisiittisesti koskee vain USA:n kansalaisia ja laillisia asukkaita - sen muuttamista ei luvata. Selvyyden vuoksi siellä vielä sanotaan (artikla 20): "This Agreement shall not create or confer any right or benefit on any person or entity, private or public"!!
  • Koko sopimus ei ole USA:ta laillisesti sitova: se ei voisi velvoittaa USA:n kongressia muuttamaan lakeja eikä siihen voisi suoraan vedota amerikkalaisissa oikeusistuimissa.
  • Tiedonsiirtovaltuutus olisi Europolilla, mikä on ristiriidassa europarlamentin äskettäisen päätöslauselman kanssa, ja sopimus muutenkin laajentaa Europolin mandaattia huonosti harkitulla tavalla.

Pahin periaatteellinen ongelma, keinojen ja syiden suhteettomuus, on kokonaan ratkaisematta. Pelkästään se, että ao. tieto saattaa olla hyödyllistä poliisille ei ole riittävä peruste massiivisille tiedonsiirroille ilman epäilyä. Tiedonsiirron vaatimuksena pitäisi olla perusteltu epäily selvästä ja välittömästä vaarasta. Pelkkä yleinen terrorismin riski ei ole riittävä syy kansalaisoikeuksista luopumiseen.

Liitteinä neuvoston päätös, Europolin roolia selventävä muistio sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto.

AttachmentKoko
2010-0178-EU-US-TFTP-II-Conclusion-ST11222-RE01.EN10.DOC118.5 KB
2010-0177-EU-US-TFTP-EuropolLisbonisation-ST11330.EN10.DOC56 KB
10-06-22 EDPS-TFTP-opinion 2010-0058.pdf617.49 KB