KRP ja Lindén: Uhrataan rehellinen mies

**Suomen nettisensuurista syntynyt kohu ei ota laantuakseen.**

[Mainos: `Suurmielenosoitus nettisensuuria vastaan tiistaina 4.3.2008 klo 12.30 Kiasmalla – sensuuri.info`__]

__ http://sensuuri.info/

Suomen nettisensuurista on viime viikkoina aiheellisesti noussut
kotimaassa ja maailmalla `suuri kohu`__.

__ http://je.org/id/internet/sensuuri/1202852487105409.html

Keskusrikospoliisi (KRP) ylläpitää estolistaa, joka on tarkoitettu
lapsipornografisia kuvia sisältävien sivustojen
sensurointiin. Estolista on kuitenkin paljastunut sisältävän kaikkea
muuta kuin lapsipornografisia sivuja. Suurin osa sensuroiduista
sivustoista on Yhdysvalloissa ja EU-maissa.

Lisäksi on paljastunut, että sensuroitujen väitettyjen
lapsipornosivujen sulkemiseksi ei ole tehty juuri mitään. Sensori on
vain vetänyt verhot eteen ja sen jälkeen unohtanut sivustot
listalleen.

KRP on esimerkiksi sensuroinut toistasataa hollantilaista sivustoa
lapsipornona. Hollannissa sikäläinen KRP ylläpitää vastaavaa salaista
listaa ja sitä yritetään lobata Internet-palveluntarjoajille
pakolliseksi (kuulostaa tutulta). Suomen sekoilu on kuitenkin ollut
kylmää vettä hollantilaisenkin sensuurihankkeen niskaan – osoitus
siitä, miten sensuuri todella toimii. Hollannin lehdistö on
esittänyt__ KRP:lle, viestintäministeri Suvi Lindénille (kok_) ja
sisäasianministeri Anne Holmlundille (kok_) ja näiden hollantilaisille
kollegoille seuraavat kysymykset, joihin ei vielä ole saatu vastausta:

__ http://internet-on-mobiili.blogspot.com/2008/02/ja-sill-vlin-hollannissa.html

* Miksi Suomi sensuroi Hollantia?
* Miksei Suomi ole ilmoittanut lapsipornosta Hollannin viranomaisille?
* Ja jos Suomi on, niin miksei Hollannin poliisi ole tehnyt ilmoitetuille sivustoille mitään?
* Ja jos tekeekin, niin miksi se tyytyy ainoastaan sensuroimaan sivuja eikä sulje niitä?
* Onko koko homman tarkoitus olla kansainvälistä hokkuspokkusta, joka piilottaa sen ettei todellisuudessa tehdä mitään?

Ennakkosensuuria on ehdotettu laajennettavaksi myös muun muassa
tekijänoikeutta väitetysti rikkoviin sivuihin sekä
nettipokerisivustoihin. Nettipokerisivustojen sensuroinnin nosti
ensimmäisiä kertoja esille sittemmin lopetettu rahapelifoorumi
`helmikuussa 2007`__. Yksi rahapelifoorumin jäsenistä oli nykyinen
viestintäministeri Suvi Lindén.

__ http://www.effi.org/blog/kai-2007-02-25.html

Ennakkosensuurijärjestelmän julkinen tarkastelu on ollut ämpärillinen
jäävettä myös näiden kaikkien muiden hankkeiden niskaan, joissa
lapsipornon nimissä rakennettua ennakkosensuurijärjestelmää oli
tarkoitus käyttää. Lasten suojelua on käytetty
keppihevosena näiden hankkeiden ajamisessa.

Jälleen kerran on nähty, että salaisiin listoihin perustuva
ennakkosensuuri ei sovi demokratiaan.

Ennakkosensuurin perusongelma ei poistuisi, vaikka estolista olisi
hienojakoisempi tai vaikka KRP:hen palkattaisiin kokonainen
sensoriosasto, kuten esimerkiksi Kiinassa tai Saudi-Arabiassa on
epäilemättä tehty. Sensuurin perusajatus on väärä.

Poliisin salailtua listaa ties kuinka pitkään ironisesti vasta
estolistan julkistaminen on johtanut lapsipornosivujen sulkemiseen eri
maiden kansalaisten ryhdyttyä toimeen (suurimmalla osalla estolistan
sivuja tosin ei lapsipornoa ole löytynyt).

Laiton sisältö on saatava pois verkosta ja rikolliset tuomittua
oikeudessa. Rikosten piilottelu salaisilla listoilla on ollut
karhunpalvelus rikosten uhreille, eikä sensurointi ole ratkaissut
mitään. Poliisin tulee edelleenkin kerätä tietoja lapsipornosivuista,
mutta ei sensuuria vaan sivustojen sulkemista varten. Sensuuriin
hukatut resurssit olisi pitänyt kohdentaa kansainväliseen
viranomaisyhteistyöhön.

Valtion tehtävä ei ole ylläpitää suodatuslistoja. Jos joku haluaa
käyttää estolistoja, on sellaisen aina voinut tilata lisäpalveluna
omalta Internet-palveluntarjoajalta (voi tosin suodattua
**Porn**\ aisten kunta pornona, mutta toisaalta sitä saa mitä tilaa).

Uhrataan rehellinen mies
————————

Yllä oli paljon asiaa.

Kiitos kuuluu suuressa määrin yhdelle henkilölle, Matti Nikille, joka
otti asiakseen selvittää lapsipornografian vastaisella sivustollaan
miten `lapsipornografiabisnes toimii ja miten siihen voisi
tehokkaimmin puuttua`__ (`sensuurin kiertävä linkki`__). Nikin mukaan
ennakkosensuuri on hyödytöntä ongelman lakaisemista maton alle. KRP
oli lakia lapsipornografian estotoimista säädettäessä Nikin kanssa
samaa mieltä (`KRP:n lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle,
s. 3-8`__):

__ http://lapsiporno.info/kaupallisuus2.html
__ http://lapsiporno.info.nyud.net/kaupallisuus2.html
__ http://www.mintc.fi/oliver/upl180-Lausuntokooste.pdf

“Keskusrikospoliisin näkemyksen mukaan poliisin toimintaa ei tule
eikä saa levittää sellaisille “harmaille” alueille, joissa toiminnan
määrittäminen jää epäselväksi ja joissa toiminta ei perustu
`poliisilain 1 §:ssä`__ säädettyihin tehtäviin. Kansalaisten ja lakia
soveltavien virkamiesten oikeusturva edellyttää, että poliisin
toimivaltuuksien sääntely on hyvin täsmällistä. Vaatimus korostuu
erityisesti silloin, kun liikutaan perusoikeuksien alueella.”

__ http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950493#P1

“Keskusrikospoliisin näkemyksen mukaan laki
ei valitettavasti tuo poliisille mitään
uutta merkittävää työkalua rikostorjuntaan. Tekninen todellisuus on
se, että lapsipornografiaa sisältäville sivuille pääsee estosta
huolimatta, kuten esityksessäkin on todettu. – – Estomenettelyllä
sellaisenaan ei ole vaikutusta lapsipornon rikolliseen levittämiseen
internetissä, koska levittäminen ei tapahdu avoimesti, vaan
sellaisilla suljetuilla liikennekäytännöillä, joiden estäminen ei ole
teknisesti mahdollista kaiken yksityisen viestinnän
luottamuksellisuutta loukkaamatta ja kieltämättä viestinnän
suojaamista salakirjoituksella.”

“Lain otsikko ei vastaa lain tarkoitusta ja sisältöä. Otsikon mukaan
kysymys on lapsipornografian levittämisen estotoimista, vaikka
kysymyksessä on tahattoman sivuille joutumisen estäminen eli
käytännössä katselun estäminen.”

Nikki selvitti salaisen estolistan sisällön ja totesi, että
valtaosalla suodatetuista sivuista ei ole lapsipornografista
kuvamateriaalia. Estolista oli, hollantilaista toimittajaa lainaten__,
pitkälti hokkuspokkusta.

__ http://internet-on-mobiili.blogspot.com/2008/02/ja-sill-vlin-hollannissa.html

Ilman Nikkiä kaikki olisi näyttänyt ministeriöiden julkilausumissa
hyvältä. Mahdollinen otsikko: “1700 menestyksekkäästi suodatettua
sivua, ministeri Lindén suojelee lapsia, estolistaa laajennetaan”

Ikävä totuus kuitenkin oli, että suodatus toimi miten sattui ja KRP
oli ylittänyt valtuutensa.

Mitä tekee maan mahtavin poliisiorganisaatio ja viestintäministerimme
törppöilyn paljastuttua? Saiko Nikki heiltä mitalin totuuden
puhumisesta?

KRP ja viestintäministeri Lindén päättivät, jos eivät yksissä tuumin
niin kuitenkin saman suuntaisesti, että uhrataan rehellinen mies eli
Nikki.

Nikin
mielipidesivusto sensuroitiin KRP:n ilmoituksella, jossa
valheellisesti väitetään, että sivusto sisältää lapsipornografisia
kuvia. Kovaa tekstiä viranomaiselta.

Nikin sivuston
sensuroinnista syntyneen kohun jälkeen poliisi aloitti
Nikin sivustosta esitutkinnan, koska estolistan
julkaisun epäiltiin olevan avunantoa lapsipornografisten kuvien
levittämiseen. Esitutkinnan aloittamiseen ei varmastikaan vaikuttanut
se, että edes ilman mitään rikosepäilyä Nikin sivuston sensurointia
olisi ollut vieläkin vaikeampi perustella… Nyt sensuroinnin voi
kuitata__: “Siihen liittyi rikosepäily avunannosta lapsipornon
levittämisessä.”

__ http://www.aamulehti.fi/uutiset/kotimaa/70941.shtml

Jos oikeasti olisi kyse avunannosta lapsipornografisten kuvien
levittämiseen, niin miksi KRP pitää sivua estolistallaan, mutta ei
pyydä tuomioistuimelta `verkkosivun jakelun keskeyttämismääräystä`__?
Siksikö, että tuomioistuin ei sellaista määräystä antaisi?
Tuomioistuimen olisi annettava keskeyttämismääräys kiireellisenä, jos
olisi ilmeistä, että sivuston pitäminen julkisesti saatavilla on
rangaistavaa. Sitä paitsi keskeyttämismääräys voitaisiin kohdentaa
mahdolliseen kiellettyä materiaalia sisältävään sivuun – ilman että
koko sivustoa tarvitsisi ottaa alas.

__ http://www.effi.org/blog/kai-2007-05-22.html

.. image:: http://www.effi.org//wp-content/uploads/kirjakauppa_thumb_ws.png
:height: 200
:width: 320
:align: right
:alt: Lindénin kirjakauppa
:target: http://users.jyu.fi/~lajoliik/lapo.htm

Lindén ei halunnut jäädä toiseksi. Hänkin vertasi__ Nikin sivustoa
lapsipornon levittämiseen. Hän `esitti asian`__ ikään kuin joku olisi
“sananvapauden nimissä” kannattanut lapsipornon
levittämistä. (Haastatteluissa Lindén esitti kuuluisan
kirjakauppavertauksensa, jonka mukaan poliisi hakisi kirjakaupastakin
lapsipornografiaa sisältävät kirjat pois. Nettisensuurissahan itse
sensuroitaville sivustoille ei kuitenkaan tehdä yhtään mitään eli
todellakaan “poliisi ei hae kirjoja pois”. Oikealla kuva Lindénin
kirjakaupasta, jossa lapsipornona on sensuroitu muun muassa
viulukauppa [kuvan copyright__ Lari Liikala], `lisää kuvia`__.)

__ http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/1135234214007
__ http://www.helsinki.fi/~likataja/avoin_kirje.html
__ http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
__ http://users.jyu.fi/~lajoliik/lapo.htm

Jouduttuaan väittelyyn Nikin kanssa Lindén `vältteli vastuutaan
tekemisistään, sanomisistaan ja hallinnonalastaan`__. Ministerin
`”tehtävänä ei ole epäillä poliisin listoja”`__. Tässä vaiheessa `Suvi
Lindénin eroa vaativa adressi`__ oli muutamassa päivässä kerännyt jo
yli 10.000 allekirjoitusta.

__ http://www.tietokone.fi/uutta/uutinen.asp?news_id=32931
__ http://www.aamulehti.fi/sunnuntai/teema/asiat_paajutut/6576811.shtml
__ http://www.adressit.com/suvi_linden

Samaan aikaan toisaalla KRP:n rikosylikomisario Lars
Henriksson jatkoi vähättelyä, vaikka
lunta oli tullut tupaan niin paljon että ääni tuskin kinoksen alta
kuului. “Myrskyä vesilasissa – – voi syntyä siviiliuhreja”, totesi hän
`Aamulehdelle`__.

Samassa jutussa Henriksson näkee ennakkosensuurin pelottavasti ihan
normaalina rikostorjuntana: “Tiukasti [Henriksson] torjuu väitteet,
että lapsipornon esto olisi turhaa. Silloin kaikki rikostorjunta
voitaisiin julistaa tarpeettomaksi.” KRP tosin totesi lausunnossaan
päinvastaista (ks. ylempänä lainattu lausunto): “Keskusrikospoliisin
näkemyksen mukaan laki [lapsipornografian levittämisen estotoimista]
ei valitettavasti tuo poliisille mitään uutta merkittävää työkalua
rikostorjuntaan.”

__ http://www.aamulehti.fi/uutiset/kotimaa/70941.shtml

Nikin sivusto on vieläkin laittomasti sensuroitu
————————————————

KRP siis sensuroi lapsipornografiana suomalaisen lapsipornon ja
nettisensuurin vastaisen sivuston, joka ei sisällä
lapsipornografiaa. Laki lapsipornografian levittämisen estotoimista
sen sijaan sallisi vain ulkomaisten lapsipornografiaa sisältävien
sivujen sensuroinnin.

Lakitekstistä__ (1 §):

__ http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061068

“Tämän lain tarkoituksena on lasten ja heidän perusoikeuksiensa
suojaamiseksi edistää toimenpiteitä, joiden avulla voidaan estää pääsy
**ulkomailla** ylläpidettäviin lapsipornosivustoihin.”

Lain esitöistä__:

__ http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiat/he+99/2006

“Esityksen tavoitteena on varmistaa, että poliisi voi luovuttaa
lapsipornografista aineistoa sisältävistä **ulkomailla** ylläpidettävistä
internet-sivustoista laatimansa luettelon teleyrityksille.”

“Tämä lakiehdotus ei kuitenkaan tulkinnallisesti avaa mahdollisuuksia
mihinkään muuhun kuin lapsipornografian **ulkomaisten**
internet-sivustojen kautta tapahtuvan levittämisen estotoimiin.”

“Laki kohdistuu **ulkomailla** ylläpidettäviin lapsipornosivustoihin,
sillä pääsääntöisesti materiaali on muualla kuin Suomessa
ylläpidettävää.”

`Sisäasiainministeriön ohje`__ KRP:lle (`sensuurin kiertävä
linkki`__):

__ http://lapsiporno.info/files/SM-2007-00776_Ri-0.pdf
__ http://lapsiporno.info.nyud.net/files/SM-2007-00776_Ri-0.pdf

“Lain tarkoituksena on lasten ja heidän perusoikeuksiensa
suojaamiseksi edistää toimenpiteitä, joiden avulla voidaan estää pääsy
**ulkomailla** ylläpidettäviin lapsipornosivustoihin ja tässä
tarkoituksessa varmistaa, että poliisi voi luovuttaa
lapsipornografista aineistoa sisältävistä **ulkomailla** ylläpidettävistä
internet-sivustoista laatimansa luettelon teleyrityksille.”

`Viestintäministeri Suvi Lindén`__:

__ http://www.tietokone.fi/uutta/uutinen.asp?news_id=32931

“Laki koskettaa pääsääntöisesti ulkomaisilla palvelimilla olevia
sivustoja. Sitä **ei ole rajattu koskemaan vain ulkomaisia**. Ihan
yhtä hyvin poliisilla on oikeus tehdä näitä estotoimia kotimaisille
sivuille.”

Olen huolestunut luetun ymmärtämisen taidosta liikenne- ja
viestintäministeriössä ja KRP:ssä.

Toinen KRP:n omalaatuinen tulkinta on, että linkki väitetylle
lapsipornografisia kuvia sisältävälle sivustolle oikeuttaisi
sensuroinnin. Peruste Nikin sivuston sensurointiin oli nimenomaan
estolistan julkaisu ja siten linkitys sensuroiduille sivustoille (siis
sivuille joiden näkymisen sensuurin pitäisi estää). Tällä perusteella
`kaikki Nikin sivuston peilanneet sivustot`__, mukaanlukien Google
(plus käytännössä kaikki muut hakukoneet, `yksi hakukonehan on jo
sensuroitu`__) ja Soneran ja Saunalahden palvelimet sekä pari
suomalaista yliopistoa pitäisi lisätä listalle ja esitutkinta olisi
pitänyt jo aloittaa. Tähän ei kuitenkaan pokka ole riittänyt,
ilmeisesti Nikki on yksityishenkilönä ollut helpompi maalitaulu. (Paitsi
että `Googlehan on selain`__, joten sitä ei tarvitsekaan sensuroida.)

__ http://je.org/id/internet/sensuuri/1202828335132704.html
__ http://www.effi.org/blog/sensuurikantelu.html
__ http://blogit.tietokone.fi/tietojakoneesta/?p=330

Sisäasiainministeri Anne Holmlund: voisitteko ystävällisesti pyytää
alaisianne KRP:ssä noudattamaan lakia ja poistamaan Nikin sivuston
sensuurilistalta. Viestintäministeri ei tähän kykene. Kiitos.

.. _kok: http://www.kokoomus.fi/

—–

Tämä dokumentti on `Public Domainia`__.

__ http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/