Tekijänoikeustoimikunta siirrettävä osaksi ÄKT:tä

| Lehdistötiedote 25.2.2008
| Vapaa julkaistavaksi heti
| Electronic Frontier Finland ry (Effi)
|

Effi: Tekijänoikeustoimikunta siirrettävä osaksi ÄKT:tä
——————————————————–

Electronic Frontier Finland ry (Effi) on hyvin pettynyt
opetusministeriön yhä yksipuolisemmaksi käyvään valmisteluun
tekijänoikeusasioissa. Jo aikaisemmin esiintynyt yksipuolisuus tuli
poikkeuksellisen selvästi esille ministeriön viime torstaina (21.02)
asettaman uuden laajennetun tekijänoikeustoimikunnan kokoonpanosta.

Uusi toimikunta koostuu lähinnä tekijänoikeusjärjestöjen ja
tekijänoikeusteollisuuden edustajista [alempana analyysi kokoonpanosta].
Toimikunnassa ei ole tavallisten kansalaisten eikä sivistyspuolen
edustajia. Tekijänoikeustoimikunnan tehtävänä on muun muassa valmistella
tekijänoikeuslain muutoksia.

Effin mielestä opetusministeriö onkin väärä sijoituspaikka näin
yksipuoliselle toimielimelle. Effi ehdottaa, että opetusministeriön
juuri nimeämä tekijänoikeustoimikunta siirrettäisiin osaksi jotakin
tekijänoikeusjärjestöä, kuten Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT
ry:tä.

Effin hallituksen jäsen Henrik Blåfield jyrähtää: “Nyt tehdyt valinnat
ovat poikkeuksellisen röyhkeää vallankäyttöä opetusministeriön
virkamiehiltä. Ilmeisesti voitto ministeriötaistossa on antanut heille
uutta itsevarmuutta näyttää todellinen karvansa.”

Blåfield jatkaa: “Muutama kuluttaja- tai sivistyspuolen edustaja ei
tosin olisi auttanut mitään, koska tekijänoikeusteollisuus jyräisi joka
tapauksessa enemmistöllään omat mielipiteensä toimikunnan kannaksi.”

“Effi tulee tästä lähtien pitäytymään yhteistyöstä opetusministeriön
tekijänoikeusyksikön kanssa, kunnes valmistelevat virkamiehet
vaihtuvat”, sanoo Effin puheenjohtaja Tapani Tarvainen. “Muiden
ministeriöiden kanssa meillä on ollut rakentavaa yhteistyötä. Meitä on
kuunneltu ja melipiteitämme on otettu huomioon,
minkä seurauksena on usein tehty tasapainoisempia päätöksiä ja lakeja.”

Blåfield lopettaa: “Opetusministeriö sen sijaan on jättänyt kaikki
tekijänoikeusteollisuuden kannoista poikkeavat mielipiteet
systemaattisesti huomiotta. Emme enää suostu Liedeksen ja Waldenin
narreiksi!”

Lisätietoja:
++++++++++++

Tekijänoikeustoimikunnan kokoonpano eturyhmittäin
=================================================

Teolliset oikeudenhaltijat:

1. kirjailija Olli Jalonen (Suomen Kirjailijaliitto ry)
2. puheenjohtaja Arto Nieminen (Suomen Journalistiliitto ry)
3. puheenjohtaja Ahti Vänttinen (Suomen Muusikkojen Liitto ry)
4. puheenjohtaja Minna Sirnö (Teatteri- ja mediatyöntekijät ry)
5. Arto Alaspää (Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry)
6. apulaisjohtaja Lauri Kaira (tekijänoikeusjärjestö Gramex ry, Luovan työn tekijät ja yrittäjät)
7. johtaja Satu Kangas (Viestinnän keskusliitto ry)
8. Vice President Merja Karhapää (SanomaWSOY Oyj)
9. puheenjohtaja Jorma Miettinen (Suomen Televisioiden Liitto)
10. lakiasiain päällikkö Katri Olmo (Yleisradio)
11. toimitusjohtaja Katri Sipilä (tekijänoikeusjärjestö Teosto ry)

Sekalaiset:

12. lakimies Taina Kämäräinen (Sulake Suomi Oy, entinen Gramexin lakimies)

Ministeriöt:

13. johtaja Jukka Liedes (opetusministeriö, entinen Teoston lakimies)
14. viestintäneuvos Ismo Kosonen (liikenne- ja viestintäministeriö)
15. hallitussihteeri Minna Tukiainen (työ- ja elinkeinoministeriö)
16. lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma (oikeusministeriö)

Välikäsien valvontakumppanit:

17. asianajaja Pekka Tarkela (Borenius & Kemppinen)

Elinkeinoelämä yleensä:

18. lainopillinen asiamies Janne Makkula (Suomen Yrittäjät)
19. johtava asiantuntija Tytti Peltonen (Elinkeinoelämän keskusliitto EK)

Ei edustusta:

* Henkilökäyttäjät
* Kirjastot, arkistot ja museot
* Bittien liikuttajat (Internet-palveluntarjoajat jne.)
* Organisaatiokäyttäjät
* Oikeustieteen asiantuntijat
* Ohjelmoijat (yksi Suomen suurimpia oikeudenhaltijaryhmiä!)
* Ohjelmistoteollisuus
* Teosten toisto- ja muokkausohjelmien sekä -laitteiden valmistajat ja myyjät (ns. komplementaariset tuotteet)
* Akateemiset asiantuntijat

Boikotti-FAQ
============

\ 1. Aikooko Effi nyt lopettaa vaikuttamisen tekijänoikeuslakiin?

Emme todellakaan. Olemme vain tulleet siihen johtopäätökseen, että
vaikuttaminen ei onnistu opetusministeriön kautta. Tulemme jatkossa
käyttämään resurssimme tekijänoikeuden alalla hankkeisiin, joilla on
parempi vaikuttavuus.

2. Eikö tämä ole vain “happamia marjoja” -reaktio siihen, ettei Effiä
kutsuttu mukaan tekijänoikeustoimikuntaan?

Nykyisellään Effin olisi jokseenkin hyödytöntä olla kyseisen ryhmän
jäsenenä, koska voimasuhteet ovat niin voimakkaasti vinoutuneet
oikeudenhaltijoiden eduksi. Kyseisen ryhmän kokoonpano oli vain
viimeisin ja räikein esimerkki opetusministeriön virkamiesten
täydellisestä halveksunnasta tasapainoista valmistelua kohtaan.

3. Entä tekijänoikeusfoorumi – eikö tarkoitus ole, että siellä
kuluttajien ääni kuuluisi?

Jokainen eri foorumeihin osallistunut tietää, että niissä on kyse
keskustelukerhoista, joiden tarkoitus on saada osallistujat tuntemaan
olonsa tärkeiksi vailla todellisia vaikutusmahdollisuuksia. Sen sijaan
tekijänoikeustoimikunta pitää käsissään todellista valtaa, esimerkiksi
Suomen EU-kantojen valmistelun muodossa.

Linkkejä
========

| Opetusministeriön tiedote uudesta tekijänoikeustoimikunnasta:
| http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/02/tekijanoikeus.html?lang=fi
|

| Miten tekijänoikeuslakia lobattiin vuonna 2005 ja kansalaismielipide jyrättiin:
| http://www.effi.org/blog/kai-2005-09-26.html
|

| Henrik Blåfield
| Hallituksen jäsen, Effi ry
| henrik.blafield@effi.org
| 040 762 8707
|

| Tapani Tarvainen
| Puheenjohtaja, Effi ry
| tapani.tarvainen@effi.org
| 040 729 3479
|

Electronic Frontier Finland ry on perustettu puolustamaan kansalaisten
sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esim. oikeus sensuroimattomaan
viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä
ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia
tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja
tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei
saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on
enemmän haittaa kuin hyötyä. Lisätietoja Effin kotisivulta
http://www.effi.org/