2015

Effi ry:n lisäbudjetti 2015

Hyväksytty Effin kevätkokouksessa 2015 Effin lisätalousarvio vuodelle 2015 TA 2015 TOT 5/2015 LTA 2015 TULOT Jäsenmaksutulot 17.000 23.100 26.000 Kannatusjäsenmaksut 2.000 2.300 2.500 Kannatustuotemyynti 2.000 400 2.000 Lahjoitukset 8.000 400 8.000 Muut 0 0 0 Yht. 29.000 26.300 38.500   MENOT Palkat -7.000 Toimisto -2.000 Matkakulut -8.000 -1.300 -8.000 Kannatustuotehankinnat -2.500 -0 -2.500 Kannatustuotepostitukset -800 …

Effi ry:n lisäbudjetti 2015 Read More »

Effi ry:n toimintakertomus 2014

Electronic Frontier Finland – Effi ry:n toimintakertomus 2014 Yleistä Effi jatkoi vuoden aikana asemassaan yhtenä johtavista asiantuntijoista tietoyhteiskuntaa koskevissa asioissa. Tämä näkyi mm. kutsuina erilaisiin kuulemistilaisuuksiin, kutsuina puhujiksi erilaisiin tapahtumiin ja lausuntopyyntöinä sekä lehdistön ja television laajana mielenkiintona. Myös useat yksityishenkilöt lähestyivät yhdistystä kysyen neuvoa Effin osaamisalaan liittyvissä asioissa. Jäsenistö Effin jäsenmäärä pysyi vakaana. Vuoden …

Effi ry:n toimintakertomus 2014 Read More »

Effin lausunto puolustusministeriölle tiedonhankintalakityöryhmän mietinnöstä

Effi vastustaa puolustusministeriön työryhmän mietinnön esittämää tietoliikennetiedustelumallia, joka antaisi tiedusteluorganisaatiolle tosiasiallisen pääsyn kaikkeen tietoliikenteeseen. Tosiasiallisesti kaiken tietoliikenteen avaaminen tiedustelulle 1) olisi ristiriidassa perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten takaamien perusoikeuksien eli yksityisyydensuojan, henkilötietojen suojan ja luottamuksellisen viestinnän suojan kanssa ja 2) loisi kansalaisille tunteen jatkuvasta valvonnasta.

Effin lausunto tietohallintolain tavoitteiden toteutumisesta

Koulujen, kirjastojen, virastojen yms. tietojärjestelmissä on sitouduttava avoimiin standardeihin ja avoimiin rajapintoihin. Julkishallinnon tietojärjestelmähankinnoissa on otettava hankintakriteeriksi ohjelmistojen lähdekoodiin pääsy, jolloin mahdollisen jatkokehitystyön voi kilpailuttaa erikseen ja eri järjestelmät voi rakentaa yhteensopiviksi. Näin voidaan välttää toimittajaloukkoja ja mahdollistetaan hankintakilpailujen avaaminen suuremmalle määrälle yrityksiä. Kilpailua lisäämällä saadaan toivottavasti aikaan myös kustannussäästöjä.

Effi luovutti Isovelipalkinnon Microsoftille

Effin varapuheenjohtajat Leena Romppainen, Tapani Tarvainen ja Lars Wirzenius (kuvassa oikealla) kävivät luovuttamassa tämän vuoden yrityssarjan Isoveli-palkinnon (Anu Raatikaisen maalaus) Microsoftille 25.2.2015. Palkintoa vastaanottamassa olivat Aki Siponen (kuvassa vasemmalla), Max Mickelson ja Pasi Mäkinen (kuvassa taustalla). Aki Siponen kommentoi palkintoa näin: “Mielestämme Effi ry tekee tärkeää työtä pitäessään yllä keskustelua ja tuodessaan esille yksityisyyden suojaan …

Effi luovutti Isovelipalkinnon Microsoftille Read More »

Kristo Helasvuo erosi Effin hallituksesta

Kristo Helasvuo on eronnut Effin hallituksesta. Vuoden 2014 alusta Effin hallituksessa ollut Kristo Helasvuo erosi hallituksesta helmikuun alussa. Kiitämme Kristoa panoksestaan Effin hyväksi ja toivomme hänelle hyvää jatkoa sekä mahdollisesti kohtaavamme jälleen Effi-merkeissä tulevaisuudessa.

Effi erosi Vastuullinen Lahjoittaminen ry:stä

Effin hallituksen päätöksellä Effi on eronnut Vastuullinen Lahjoittaminen (VaLa) ry:stä. Effi ja VaLa näyttävät olevan perustavalla tavalla eri linjoilla rahankeräyksen sääntelyn tavoitetilasta. Effissä olemme erittäin pettyneitä siihen, että rahankeräyslupamenettelyä ei saatu tällä vaalikaudella uudistettua ilmoituksenvaraiseksi. Effin mielestä rahankeräyksessä ei pitäisi olla korkeaa kynnystä vaan keräämisen tulisi olla hyvin avoimesti ja spontaanisti mahdollista. Myös VaLa:n jäsenmaksu …

Effi erosi Vastuullinen Lahjoittaminen ry:stä Read More »