Ville Oksasen allaoleva mielipidekirjoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa 7.5.2004. Lue myös LVM:n Helsingin Sanomissa 10.5.2004 julkaistu vastine "Tunnistamistietojen tallentamisen hyödyt ja haitat punnitaan".


Poliisin oikeuksista keskusteltava

Poliisijohtaja Jorma Toivanen puolustaa Helsingin Sanomissa 4. 5. poliisien valtuuksien lisäämistä kansalaisten turvallisuuden lisäämisellä. Hänen mukaansa poliisi ei ole yrittänyt ujuttaa itselleen uusia oikeuksia huomaamatta, vaan uuden lainsäädännön valmistelu on tapahtunut täysin avoimesti. Toivanen on viimeksi mainitussa myös oikeassa - mutta vain osittain. Isoimpana ongelmana Suomessa on, että meillä ei yksinkertaisesti käydä periaatteellista keskustelua poliisin valtaoikeuksien laajuudesta yksittäisten lehtikirjoitusten lisäksi.

Asia ei yleensä kuulu poliitikkojen asialistalle, mihin syy on varsin selvä: rikollisuuden vastustamisella saa helppoja irtopisteitä, kun taas yksityisyyden puolustamisella ei juuri äänestäjiin vedota. Onkin melko mahdotonta kuvitella, että Suomessa vaalien yhdeksi keskeiseksi teemaksi nousisi lainsäädäntöpaketti, jolla poliisin ja turvallisuuspalvelun valtaoikeuksia on lisätty, kuten USA:ssa on käynyt ns. Patriot Actin suhteen. Nyt EU-vaalien yhteydessä tilannetta pitäisi yrittää korjata, ja olisikin mielenkiintoista tietää, mitä mieltä eri ehdokkaat ovat esimerkiksi lentoyhtiöiden matkustajatietojen luovuttamisesta, mitä asiaa on käsitelty laajasti parlamentissa. Keskustelun heikkouteen vaikuttaa myös alalla toimivien kansalaisjärjestöjen puuttuminen. Suomessa ei ole tällä hetkellä American Civil Liberties Unionin kaltaisia järjestöjä, joilla olisi todellisia resursseja kyseenalaistaa kansalaisten oikeuksien kaventamisyritykset. Tämä näkyy hyvin esimerkiksi Toivasen mainitsemista valiokuntakuulemista, joissa kuulluiksi tulleet järjestöt olivat Lakimiesliiton tyylisiä yleisjärjestöjä, joille yksityisyys on yksi arvo muiden joukossa.

Oma lukunsa on, että tällä hetkellä kansalaisten yksityisyyteen vaikuttavat lainsäädäntöhankkeet valmistellaan pitkällä Suomen rajojen ulkopuolella. Nämä prosessit ovat yleensä hyvin suljettuja ja pahimmassa tapauksessa niistä kuullaan julkisesti vasta siinä vaiheessa, kun lopputulos on jo lyöty tosiasiallisesti lukkoon. Eipä sen puoleen - muutenkaan Suomen kaltaisella pienellä maalla ei juuri ole mahdollisuuksia vaikuttaa lopputuloksiin isojen maiden ajaessa aggressiivisesti omia turvallisuusintressejään. Erittäin hyvä esimerkki tästä on internet-liikenteen tallentamisvelvollisuus. Yhdysvallat on painostanut jo pitkään EU:ta ottamaan käyttöön niin sanotun viestintätietojen tallentamisvelvollisuuden ("data retention").

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että internet-operaattoreiden tulisi alkaa tallentaa kuukausiksi tai jopa vuosiksi tiedot siitä, kenelle käyttäjät lähettävät sähköposteja ja millä verkkosivuilla he vierailevat. Tiedot tallennettaisiin nimenomaan kaikista käyttäjistä, ei ainoastaan niistä joita epäillään rikoksista. Nyt Espanjan terroristi-iskujen jälkeen Euroopan unioni vihdoin taipui painostuksen alla ja teki periaatepäätöksen tällaisen järjestelmän määräämiseksi pakolliseksi kaikkiin unionin maihin (ironinen sivujuonne tilanteessa on, että Yhdysvalloilla itsellään ei ole toki mitään suunnitelmia tällaisen järjestelmän käyttöönotosta). Päätöksestä ei käyty jälkeenpäin Suomessa minkäänlaista julkista keskustelua ja se hädin tuskin mainittiin tiedotusvälineissä. Kyseessä on kuitenkin vastaava tai jopa pahempi yksityisyyden loukkaus, kuin että postia velvoitettaisiin pitämään kirjaa siitä, kuka lähettää kenelle kirjeitä ja kioskien sekä kirjastojen tulisi tallentaa tiedot siitä mitä heidän asiakkaansa lukevat.

Asiaan on joka tapauksessa ehditty varautua hallinnon sisällä, ja asiaa valmisteleva työryhmä on toiminut liikenneministeriössä helmikuun puolesta välistä lähtien. Kyseisessä työryhmässä ainoa "kansalaisyhteiskunnan" edustaja on yrityksiä edustava Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry - tavallisilta käyttäjiltä kun nyt on turha kysyä mitään?

Ville Oksanen

puheenjohtaja
Electronic Frontier Finland ry
Helsinki