Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Electronic Frontier Finland ry antoi 4.11.2005 lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta. Lausunto on noudettavissa PDF-muodossa.