Effin toimintasuunnitelma 2011

Electronic Frontier Finland – EFFI ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2011

1. Yleistä

Electronic Frontier Finland jatkaa toimintaansa vuonna 2011 pitkälle aikaisemmin kehittyneiden mallien mukaisesti. Yhdistys toimii jatkossakin valppaana kansalaisten sähköisten oikeuksien puolustajana paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla.

2. Jäsenistö

Jäsenhankintaa jatketaan mahdollisimman aktiivisesti. Jäsenhankinnan perustan tulee muodostamaan tuloksekas toiminta, jonka mahdollisimman monet potentiaaliset jäsenet kokevat omakseen. Effi osallistuu järjestöesittelyihin mahdollisimman monessa kohteessa. Esittelyjä tuetaan koostamalla valmis materiaalipaketti, jota tarjotaan aktiivisesti jäsenistölle. Tämänhetkinen materiaalipaketti: banderolli sekä rollup ja jaettavaksi Under Surveillance -sarjakuva, Sähköisen äänestyksen ongelmat -lehtinen; Richard Stallmanin Oikeus lukea sekä yhdistyksen esite.

3. Päätöksenteko ja yleinen toiminta

Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa sähköpostitse. Tämän lisäksi fyysisiä kokouksia pidetään vuoden aikana 3-4. Eri aihepiireille nimetään omat vastuuhenkilöt, jotka vastaavat toiminnastaan hallitukselle. Tarvittaessa hallitus voi nimetä myös tilapäisiä työryhmiä vastaamaan laajemmista hankkeista.

4. Tiedotustoiminta

Effin tiedotustoiminta tulee jatkumaan pääasiassa nykyisellä linjalla ja sen rungon muodostavat:

 • Lehdistötiedotteet ja muut julkiset kannanotot.
 • Kotisivu, jonne kerätään julkaistavat materiaalit.
 • Säännöllinen, julkinen tiedote.
 • EDRi-gram -uutissähkeen suomennos.
 • Effin blogi, jota kehitetään nopeammin reagoivaan suuntaan.

Näiden lisäksi:

 • Mahdollisuuksia uusien viestintäkanavien perustamiseen tutkitaan.
 • Yhteisöllisten medioiden käyttämistä parannetaan.
 • Tuotetaan esittely- ja tiedotusmateriaalia paikallistason Effi-toimijoiden käyttöön.
 • Parannetaan tiedotusta suoraan puolueisiin.

Painetut materiaalit:

 • Under Surveillance -sarjakuva (sähköisesti myös suomeksi vuonna 2011)
 • Sähköisen äänestyksen ongelmat -lehtinen
 • Yhdistyksen yleisesite (uudistettu versio vuonna 2011)
 • Effin hallitusohjelmatavoitteet
 • Oikeus lukea (lehtisversio vuonna 2011)
 • Laaditaan kansalaisen tietosuojaopas

4.1. Jäsenistöön kohdistuva tiedotus

 • Riittävän usein ilmestyvä sisäinen tiedote, joka yritetään saada
  mahdollisimman monelle jäsenelle.
 • Effi-Alert – sähköpostikirje välitöntä reagointia vaativiin
  tapahtumiin.
 • Wikin käyttöä lisätään, erityisesti siellä olevaa linkkilistaa.

5. Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon

Effi tulee jatkamaan aktiivista vaikuttamista lainsäädännön kehittämiseen sen kaikilla tasoilla, sekä puolueiden
hallitusohjelmatavoitteisiin. Effillä on oma hallitusohjelmatavoitelista.

Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin:

 • julkishallinnon tietoyhteiskuntahankkeiden seuranta
 • teletunnistetietojen tallennusvelvollisuus ja muut urkintahankkeet
 • nettisensuurihankkeiden seuranta
 • e-health -hankkeet, sähköinen potilasarkisto, sähköiset reseptit
 • ruuhkamaksut ja liikenteenseurantajärjestelmät
 • sähköisen äänestämisen jatkosuunnitelmien seuranta
 • tekijänoikeusjärjestelmän kehitys ja siihen liittyvät
  lainsäädäntöhankkeet
 • avoimet standardit
 • kansalaisten tiedonsaannin edistäminen
 • sähköinen tunnistautuminen

Lisäksi Effi ottaa aktiivisesti osaa suomalaiseen tietoyhteiskuntakeskusteluun ja osallistuu kansainvälisiin projekteihin.

Säilytämme asemamme johtavana tietoyhteiskunta-asioita ajavana kansalaisjärjestönä. Tätä varten Effi jatkaa seminaarien järjestämistä ajankohtaisista aiheista ja tekee yhteistyötä eduskunnan tietoyhteiskuntaryhmän
kanssa.

Laaditaan raportti kansalaisten sähköisten oikeuksien tilasta Suomessa.

5.1 Eduskuntavaalit

 • Pyritään vaikuttamaan puolueiden hallitusohjelmatavoitteisiin.
 • Pyritään vaikuttamaan ehdokkaiden kantoihin Effille tärkeissä asioissa.
 • Pyritään vaikuttamaan hallitusneuvotteluihin.
 • Yritetään saada Effille tärkeitä asioita esille vaalikoneissa ja -keskusteluissa.
 • Julkaistaan lista ehdokkaista, jotka hyväksyvät Effin hallitusohjelmatavoitteet.

6. Yhteistyöverkostot

Kansallisesti

Effi jatkaa yhteistyötä ja keskustelua ihmisoikeus-, sananvapaus-, tekijänoikeus- ja nuorisojärjestöjen kanssa, esimerkiksi Amnesty Internationalin, Ihmisoikeusliiton, Suomen PENin, Suomen standardoimisliiton ja ISOC Finlandin. Myös alan viranomaisvaikuttajien, kuten tietosuojavaltuutetun ja lapsiasiavaltuutetun, kanssa toimitaan jatkossakin aktiivisesti.

Kansainvälisesti

Effi jatkaa aktiivista osallistumistaan European Digital Rightsin (EDRi) toimintaan, mitä kautta järjestöllä on suora tiedonhankinta- ja vaikutuskanava EU:hun. Effi pyrkii myös osallistumaan YK:n, erityisesti Internet Governance Forumin ja WIPOn tekijänoikeuskomitean toimintaan, ja hakee ICANNin “At Large Structure” -asemaa.

Effi ottaa osaa resurssien rajoissa keskeisimpiin alan kansainvälisiin tapahtumiin, kuten Computers, Freedom and Privacy -konferenssiin ja Internet Governance Forumiin, sekä Pohjoismaissa Free Society Conference and Nordic Summit. Yhteistyötä muiden alan järjestöjen kanssa pyritään parantamaan.

7. Paikallistoiminta

Paikallistoimintaa tarvitaan enemmän ja sitä kehitetään ja tuetaan. Paikallistapahtumiin on lainattavissa materiaalipaketti: banderolli sekä rollup ja jaettavaksi Under Surveillance -sarjakuva, Richard Stallmanin Oikeus lukea, Sähköisen äänestyksen ongelmat -lehtinen sekä yhdistyksen esite. Paikallistoimintaa on ollut jonkin verran pääkaupunkiseudulla, Oulussa, Turussa sekä Jyväskylässä, pyritään tekemään kaikilla mainituilla paikkakunnilla jotain ainakin pari kertaa vuodessa.

8. Talous

Yhdistyksen talous perustuu ensisijaisesti jäsenmaksutuloihin. Tämän lisäksi järjestö yrittää saada rahoitusta myös mahdollisilta yhteistyökumppaneilta sekä kansainvälisiltä säätiöiltä. Effi jatkaa myös jäsentuotteiden, kuten T-paitojen, myyntiä. Tuotevalikoimaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan. Myös yrityslahjoitusten mahdollisuuksia selvitellään.

Yhdistys anoo rahankeräyslupaa ja jos se saadaan, järjestää varainhankintakampanjan.

9. Ekskursiot

Effi järjestää vierailuja yhdistyksen toimialueeseen kuuluviin
kohteisiin, esim. Kansalliskirjastoon, alan yrityksiin ja tekijänoikeusjärjestöihin.

10. Tapahtumat

Effi osallistuu ainakin Assemblyille sekä mahdollisesti Alternative Partyyn sekä kirjamessuille Helsingissä ja Turussa. Kevätkaudella järjestetään ainakin yksi yhteistyötilaisuus eduskunnan kanssa. Isoveli-palkinnot jaetaan tammikuussa Euroopan tietosuojapäivän (28.1.) liepeillä. Turussa järjestetään poliittinen keskustelutilaisuus ennen vaaleja. Osallistutaan kansainväliseen Freedom not Fear -teemapäivään. Järjestetään yhdistyksen aihepiiriin liittyviä video- ja keskusteluiltoja. Lisäksi mahdollisesti osallistutaan pienempiin tapahtumiin ympäri Suomea.

Yhdistyksen kevätkokous ja mahdollinen oheistapahtuma järjestetään Jyväskylässä.

11. Sääntömuutos

Valmistellaan uuden yhdistyslain edellyttämiä ja muita tarpeellisia
tai hyväksi katsottuja ehdotuksia yhdistyksen sääntöihin kevätkokousta
varten.