Talousarvio 2011

Effi ry:n talousarvio 2011

TULOT
Jäsenmaksutulot 17000
Kannatusjäsenmaksut 1000
Kannatustuotemyynti 5000
Lahjoitukset 8000
Muut 0
Yht. 31000
MENOT
Matkakulut -8000
Kannatustuotehankinnat -3000
Kannatustuotepostitukset -500
Tapahtumat -8500
Jäsenmaksut -1500
Edustuskulut -1000
Pankki- ja postikulut -500
Mainosmateriaali -4000
Kampanjat -3500
Muut (verot) -500
Yht. -31000
ALI-YLIJÄÄMÄ 0