Effin toimintakertomus 2010

Electronic Frontier Finland – Effi ry:n toimintakertomus 2010

Yleistä

Electronic Frontier Finland jatkoi vuoden aikana asemassaan yhtenä johtavista asiantuntijoista tietoyhteiskuntaa koskevissa asioissa. Tämä näkyi mm. kutsuina erilaisiin kuulemistilaisuuksiin, kutsuina puhujiksi erilaisiin tapahtumiin ja lausuntopyyntöinä sekä lehdistön ja television laajana mielenkiintona. Myös useat yksityishenkilöt lähestyivät yhdistystä kysyen neuvoa Effin osaamisalaan liittyvissä asioissa.

Jäsenistö

Effin jäsenmäärä pysyi vakaana. Vuoden lopulla jäseniä oli noin 1700. Jäsenkunta pysyi edelleen hyvin miesvoittoisena.

Päätöksenteko ja yleinen toiminta

Hallitus piti vuoden aikana 18 kokousta, lähinnä sähköpostilistallaan.

Hallituksen jäseninä toimivat koko vuoden puheenjohtaja Tapani Tarvainen, varapuheenjohtajat Mikko Rauhala ja Leena Romppainen (kannatustuotevastaava ja tapahtumaorganisaattori), sekä jäsenet Ville Oksanen, Virpi Kauko, Juho Lindman (rahastonhoitaja), Mika Kivilompolo (teknologiavastaava), Timo Karjalainen, Sirpa Pöyhönen ja Markku Räsänen.

Yhdistys piti kevätkokouksen Turussa 16.5. ja syyskokouksen Helsingissä 11.12.2010. Kevätkokouksen yhteydessä pidettiin keskustelutilaisuus “Pidä huolta omista asioistasi” ja syyskokouksen yhteydessä “Internet ja Viharikokset”.

Tiedotustoiminta

Lehdistötiedotteita Effi julkaisi 10 kappaletta ja Effin blogissa ilmestyi vuoden aikana 46 artikkelia. Jäsenille tarkoitettu sisäinen tiedote ilmestyi 6 kertaa.

Tämän lisäksi Effin jäseniä haastateltiin laajasti eri tiedotusvälineissä.

Tärkeimpiä aiheita vuoden aikana olivat ns. viharikoslaki, ACTA-sopimus, hyvitysmaksujen laajennus,
“varoituskirjelaki” ja teletallennusvelvollisuus.

Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon

Vuoden 2011 eduskuntavaaleja ajatellen julkistettiin Effin hallitustavoiteohjelma. Yksi tavoitteista toteutuikin jo
ennen vaaleja (suojaamattoman langattoman tukiaseman käytön salliminen).

Effin edustajat osallistuivat aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon niin eduskunnassa kuin ministeriötasollakin.

Kotimaassa lausuntoja annettiin mm. kuvaohjelmalainsäädännön kokonaisuudistuksesta, rasistiset rikokset -mietinnöstä, EU:n Digitaalisesta agendasta, tekijänoikeuden jatkoa koskevasta direktiivistä ja ACTA-sopimuksesta. Lisäksi Effi kanteli oikeuskanslerille poliisin nettivinkkipalvelusta.

Ville Oksanen jatkoi Liikenne- ja viestintäministeriön mediafoorumin jäsenenä sekä osallistui mediafoorumin työryhmään, jossa valmisteltiin lasten mediakoulutusta käsittelevä lausunto annettavaksi tuntijakotyöryhmälle.

Tapahtumat kotimaassa

Vuoden aikana Effi osallistui mm. seuraaviin tapahtumiin:

22.-24.1. Assembly Winter (Leena Romppainen ja avustajia)

28.1. IT-foorumi (tietosuojapäivän tapahtuma), Helsinki (Tapani Tarvainen)

19.2. Effi järjesti Isoveli-palkintojenjakotilaisuuden Helsingissä (raadissa Johan “Julf” Helsingius, Harri Hursti, Timo Kiravuo, Martti Korhonen, Iivi Anna Masso ja Tapani Tarvainen (pj.))

9.3. HETKY:n Tietoliikennefoorumi, Helsinki (Mikko Rauhala)

17.5. Tapaaminen ruotsalaisen Piratpartietin mepin Amelia Andersdotterin kanssa, Helsinki (Leena Romppainen)

18.5. Keskustelutilaisuus Euroopan Digitaalisesta Agendasta, Helsinki (Leena Romppainen)

25.5. Eduskunnan ACTA-seminaari, Helsinki (Ville Oksanen)

29.5. Maailma kylässä -tapahtuma, Helsinki (Ville Oksanen)

16.-18.7. Finncon, Jyväskylä (Tapani Tarvainen)

5.-8.8. Assembly Summer, Helsinki (Leena Romppainen ja avustajia), vieraana amerikkalaisen EFF:n puheenjohtaja John Buckman

8.9. Järjestömessut, Oulu (Sirpa Pöyhönen, Timo Karjalainen ja avustajia)

11.9. Freedom Not Fear -tapahtuma, Helsinki (Leena Romppainen, Tapani Tarvainen), vieraana KRP:n tutkija Mika Hansson

20.-21.9. Finnish Internet Forum (FIF), Helsinki (Tapani Tarvainen, Joonas Mäkinen)

1.-3.10. Turun kirjamessut (Leena Romppainen, Kai Kimppa ja avustajia)

22.-24.10. Alternative Party (Leena Romppainen ja avustajia)

Yhteistyöverkostot ja kansainvälinen toiminta

Effi jatkoi aktiivista toimintaa European Digital Rightsissa (EDRissä). Leena Romppainen oli EDRin hallituksen jäsen.
Effi liittyi ICANN:n Non-commercial users constituency (NCUC)-järjestöön.

Effi osallistui useisiin kansainvälisiin tapahtumiin, mm. seuraaviin:

3.-4.2. EDRi:n Capacity Building Event Brysselissä (Timo Karjalainen, Leena Romppainen)

13.-15.2. Information and Sensitization of Young European Citizens on the Protection of Their Personal Data -projektin workshop (mukana useita järjestöjä, EDRi, AEDH, LDH, Pangea, jne.), Barcelona (Leena Romppainen)

12.-13.4. PrivacyOS, Oxford (Päivikki Karhula)

26.-30.4. WIPO, Committee on Development and Intellectual Propertyn kokous, Geneve (Markku Räsänen)

14.-17.9. IGF, Vilna (Tapani Tarvainen, Leena Romppainen, Markku Räsänen, Joonas Mäkinen)

30.-31.10. European Digital Rights General Assembly, Barcelona (Timo Karjalainen)

4.-5.11. WIPO, Global Meeting on emerging Copyright Licensing Modalities, Geneve (Riikka Tähtivuori)

5.-7.11. Free Society Conference and Nordic Summit, FSCONS, Göteborg (Juho Lindman)

8.-12.11. WIPO, Standing Committee on Copyright and Related Rights, Geneve (Kai Kimppa)

Talous

Valtaosa tuloista saatiin jäsenmaksuista. Loput tuloista koostuivat kannatustuotekaupan voitoista ja lahjoituksista.
Kokonaisuutena taloudellinen tilanne oli hyvä.