Effin ry:n kevätkokous 15.5.2011, pöytäkirja

Effi ry:n kevätkokous 2011, pöytäkirja

15.5. kello 12:14 – 12:58 Jyväskylässä

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Timo Karjalainen avasi kokouksen kello 12:14.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Karjalainen ja sihteeriksi Tapani Tarvainen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Sirpa Pöyhönen ja Leena Romppainen. Pöytäkirja päätettiin
tarkastaa kokouksessa.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys

Kokouskutsun mukana toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Toimintakertomus

Hallitus esitteli

vuoden 2010 toimintakertomuksen
.

6. Tilinpäätös ja tilikertomus

Varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen esitteli vuoden 2010 tilinpäätöksen.

7. Tilintarkastajien lausunto

Varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen luki tilintarkastajien lausunnon.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvelvollisille vastuuvapaus vuodelta 2010. Kokouksen puheenjohtajana tämän kohdan ajan toimi Tero Uuttana.

9. Muut esille tulleet asiat

Keskusteltiin sääntömuutostarpeista.

10. Pöytäkirjan tarkastus

Kevätkokous tarkasti pöytäkirjan.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:58.