Lisätalousarvio 2013

Effin lisätalousarvio vuodelle 2013

TA 2013 TOT 2013 LTA 2013
TULOT
Jäsenmaksutulot 17.000 13.500 15.000
Kannatusjäsenmaksut 2.000 2.100 2.100
Kannatustuotemyynti 5.000 700 1.000
Lahjoitukset 8.000 7.700 8.000
Muut 0 150 150
Yht. 32.000 24.150 26.250
 
MENOT
Matkakulut -7.500 -8.200 -8.500
Kannatustuotehankinnat -3.000 -1.500 -1.500
Kannatustuotepostitukset -800 -150 -200
Kannatustuotekauppa 0 -490 -490
Tapahtumat -7.500 -7.500 -7.500
Jäsenmaksut -1.000 -700 -740
Edustuskulut -2.000 -60 -200
Pankki- ja postikulut -500 -420 -500
Mainosmateriaali -4.000 -150 -400
Kampanjat -5.000 -14.150 -14.150
Muut -700 -2.700 -2.700
Yht. -32.000 -36.020 -36.880
 
ALI-/YLIJÄÄMÄ 0 -11.870 -10.630