Talousarvio 2014

Effin talousarvio vuodelle 2014

TULOT
Jäsenmaksutulot 17.000
Kannatusjäsenmaksut 2.000
Kannatustuotemyynti 5.000
Lahjoitukset 8.000
Muut 0
Yht. 32.000
MENOT
Matkakulut -8.000
Kannatustuotehankinnat -2.500
Kannatustuotepostitukset -800
Kannatustuotekauppa -500
Tapahtumat -7.500
Jäsenmaksut -1.000
Edustuskulut -1.500
Pankki- ja postikulut -500
Mainosmateriaali -4.000
Kampanjat -5.000
Muut -700
Yht. -32.000
ALI-/YLIJÄÄMÄ 0