Effin syyskokous 15.10.2016, pöytäkirja

Electronic Frontier Finland – Effi ry:n syyskokous, 15.10.2016

Paikka: Sokos Hotel Vaakuna, Hämeenlinna

 1. Kokouksen avaus
  • Timo Karjalainen avasi kokouksen kello 10:09.
 2. Järjestäytyminen
  • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Karjalainen ja sihteeriksi Sirpa Pöyhönen.
  • Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Emilia Hjelm ja Rasmus Vuori.
  • Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus
  • Vuoden 2017 jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin varsinaisille jäsenille:
   I jäsenmaksuluokka 12 euroa
   II jäsenmaksuluokka 24 euroa
   III jäsenmaksuluokka 96 euroa
   IV jäsenmaksuluokka 384 euroa
  • Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi päätettiin:
   I kannatusjäsenmaksuluokka 120 euroa
   II kannatusjäsenmaksuluokka 600 euroa
   III kannatusjäsenmaksuluokka 1200 euroa
   IV kannatusjäsenmaksuluokka 3000 euroa
  • Päätettiin, että 16.10.2016 tai myöhemmin jäsenyyttä hakeneiden jäsenmaksu kattaa myös vuoden 2017 jäsenyyden.
  • Päätettiin, että ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on samalla liittymismaksu.
 5. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017
  • Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017.
 6. Puheenjohtajan vaali
  • Tämän kohdan aikana kokouksen puheenjohtajana toimi Elias Aarnio.
  • Vuoden 2017 hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Karjalainen.
 7. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten muiden toimihenkilöiden vaali
  • Vuoden 2017 hallituksen jäseniksi valittiin: Elias Aarnio, Ahto Apajalahti, Mikko Kenttälä, Elina Kurikka, Raoul Plommer, Sirpa Pöyhönen, Leena Romppainen ja Tapani Tarvainen.
 8. Kahden (2) toiminnantarkastajan ja kahden (2) varatoiminnantarkastajan vaali
  • Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2017 valittiin Marko Saaresto ja Niklas Vainio ja varatoiminnantarkastajiksi Vera Izrailit ja Jori Mäntysalo.
 9. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:56.