Effi ry:n kevätkokous 6.6.2006, pöytäkirja

Electronic Frontier Finland Ry:n kevätkokous 6.6.2006

Kokous aloitettiin 17:07.

Paikalla:

Marko Saaresto
Janne Nikula
Kerim Arifullen
Janne Nikula
Henri Sivonen
Leena Romppainen
Juha-Matti Tapio
Ari Mäkelä
Juho Lindman
Jukka Ruotsalainen
Teemu Välimäki
Jukka Huhta
Kai Puolamäki
Ville Oksanen
Tapani Tarvainen
Herkko Hietanen

 1. Päätettiin että Tapani Tarvainen toimii yhdistyksen kokouksen
  puheenjohtajana.
 2. Päätettiin että Janne Nikula toimii puheenjohtajana käsiteltäessä
  vastuuvapauden myöntämisestä 2005 hallitukselle ja muille
  vastuuvelvollisille.
 3. Päätettiin että sihteerinä toimii Herkko Hietanen ja ääntenlaskijoina Henri
  Sivonen ja Leena Romppainen
 4. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi, lailliseksi ja
  päätösvaltaiseksi.
 5. Hyväksyttiin kokouskutsun mukana toimitettu esityslista.
 6. Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen ja kokous hyväksyi
  toimintakertomuksen.
 7. Viime vuoden taloudenhoitaja Kai Puolamäki esitteli tilinpäätöstä, sen
  liitteenä olevan taloutta koskevaa kertomuksen sekä
  tilintarkastuskertomuksen.
  Janne Nikula toimi puheenjohtajana ja ehdotti, että tilinpäätös vahvistetaan
  sekä tili ja vastuuvapaus myönnetään 2005 vastuuvelvollisille. Kokous päätti
  myöntää vapauden.
 8. Keskusteltiin uudesta graafisesta ilmeestä.
 9. Yhdistyksen kokous tarkisti pöytäkirjan joka pidettiin näkyvillä kokouksen
  ajan valkokankaalla.
 10. Kokous päätettiin 18:00