EFFI ry:n syyskokous 2004, pöytäkirja

Electronic Frontier Finland ry:n syyskokous 4.12.2004

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 12.15

2. Puheenjohtajan, sihteerin, ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin puheenjohtajaksi Ville Oksanen ja Sihteeriksi Herkko Hietanen.
Kokouksen pöytäkirjaa pidetään videotykillä ja sen tarkastamisesta vastaa kokous.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu on ajoissa lähetetty ja muutenkin lainmukainen. Jäseniä on tarpeeksi paikalla päätösvaltaisuuden takaamiseksi.

4. Esityslista

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Jäsenmaksujen vahvistaminen seuraavalle toimintakaudelle

Vahvistettiin 10 euron jäsenmaksu vuodelle 2005

6. Talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle

Kokouksessa pidettiin muutaman minuutin tauko, jonka aikana jäsenet tutustuivat talousarvioon sekä toimintasuunnitelmaan. Käytiin keskustelua toimintasuunnitelmasta joka noudattelee aikaisempien vuosien toimintaa. Toimintasuunnitelma käytiin läpi kohdittain. Seuraavissa kohdissa käytiin keskustelua:

 • Kohta 4.
  Ehdotettiin, että haetaan rahaa tiedotuskamppaniaan tekijänoikeuden rajoituksista. Tarvittaessa
  yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa ja laaditaan tiedotusmateriaali siten että
  kansalaisjärjestöt voivat jakaa sitä. Lisättiin toimintasuunnitelmaan tiedotuskampanja.
  Toimintasuunnitelmaan lisättiin tarve Wikille.
 • Kohta 7. Keskusteltiin yrityslahjoitusten ja “sponsoroitujen”
  kampanjoiden toteuttamiseen. Lisättiin toimintasuunnitelmaan. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma
  lisäyksin. Todettiin että 2004 näyttää olevan ylijäämäinen. Hyväksyttiin 2005 vuoden talousarvio.

7. Hallituksen jäsenmäärästä päättäminen seuraavaksi toimintakaudeksi ja hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vaali seuraavaksi toimikaudeksi

 • 2. Ville Oksanen Puheenjohtaja
 • 3. Kai Puolamäki
 • 4. Tapani Tarvainen
 • 5. Charlotta Heikinaro
 • 6. Kimmo R M Hovi
 • 7. Vili Lehdonvirta
 • 8. Jukka Huhta
 • 9. Herkko Hietanen
 • 10. Jussi Halli
 • 11. Teemu Välimäki

Hallitukseen ehdolla olevat esittäytyivät.
Hallitus valittiin ilman vaalia yksimielisesti.

8. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali

Ehdotettiin Janne Linqvistiä sekä Riikka Hietasta varsinaisiksi tilintarkastajiksi sekä Antti Honkelaa sekä Mikko Välimäkeä varatilintarkastajiksi. Hyväksyttiin ehdotus.

9. Muut mahdolliset asiat

Käytiin keskustelua yhdistyksen toiminnasta.

10. Kokouksen päätös

Kokous päätettiin klo 13:40.

Paikalla:

Charlotta Heikinaro,
Kimmo R. M. Hovi,
Vili Lehdonvirta,
Jukka Huhta,
Riikka Hietanen,
Pauli Jantunen,
Asko Soukka,
Janne Linqvist,
Lauri Karppinen,
Teemu Välimäki,
Kai Puolamäki,
Herkko Hietanen,
Tapani Tarvainen,
Mikko Pylkkänen,
Jukka Vuoksinen,
Jussi Aikala,
Jussi Halli,
Johanna Joutti,
Ville Oksanen

Talousarvio

Talousarvio 2005

Tulot:

Jäsenmaksutuotot 5,500
Lahjoitukset 300
Luennnointi 300
Tuotemyynti 3,000
Yhteensä 9,100

Menot:

Matkakulut 3,300
Big Brother 1,500
Muut tapahtumat 500
Tuotekulut 1,500
Jäsenmaksut (EDRI ym.) 200
Edustuskulut 400
Pankkimaksut 300
EFFI:n esite 500
Kotisivu 400
Muut 500
Yhteensä 9,100