EFFI: Ei uusia valtaoikeuksia poliisille ennen valvonnan vahvistamista

Helsinki 19.11.2004
Julkaisuvapaa heti
Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland – EFFI ry

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on huolissaan poliisin valtaoikeuksien
käytön valvonnassa havaitusta ongelmista. 17.11 julkaistun
apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan selvityksen perusteella
laillisuusvalvonnassa on ollut vakavia aukkoja erityisesti televalvonnan
kohdalla. Samaan aikaan poliisin valtaoikeuksia ollaan kuitenkin laajentamassa
entisestään esimerkiksi teletietojen laajan tallentamisvelvollisuuden
kautta.

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen toteaa: “Jonkan selvitys vahvistaa sitä
kuvaa, mikä on muodostunut aikaisempien tapausten (esim. Sonera) pohjalta.
Poliisilla on ehkä ollut hyvät tarkoitusperät, mutta budjettipaineiden
painaessa niskaan mutkat on laitettu suoraksi.” Oksanen lisää: “Selvityksestä
käy myös ilmi, että poliisin sisällä ei ylipäätänsä hallita kunnolla edes
nykyisten valtaoikeuksien käyttöä.”

EFFI muistuttaa, että tällä hetkellä EU:ssa on käynnissä hanke, joka
toteutuessaan edellyttäisi teleoperaattoreita tallentamaan laajasti kaikkien
asiakkaidensa teleliikennetiedot mahdollista viranomaiskäyttöä varten.
Tallennusvelvollisuus koskisi esimerkiksi sähköpostien lähettämistä ja
vastaanottamista sekä verkkolehtien ja muiden verkkosivujen lukemista koskevia
tietoja. Puheluista tallennettaisiin myös paikkatiedot.

Suomi on ehtinyt jo ottamaan periaatteessa positiivisen kannan
tallentamisvelvollisuuteen. Asia hyväksyttiin suuressa valiokunnassa
äänestyksen jälkeen 12.11.

Oksanen vetoaa lopuksi: “Nyt olisi aika ottaa kunnon aikalisä. Olemassa
olevan järjestelmän ongelmat pitäisi ensin korjata huolella ja näin varmistaa
kansalaisten yksityisyyden säilyminen.”

Lisätietoja

EFFIn lausunto liikennevaliokunnalle:
http://www.effi.org/julkaisut/lausunnot/tallennusvelvollisuuslausuntoLiV.rtf

EFFIn lausunto hallintovaliokunnalle:
http://www.effi.org/julkaisut/lausunnot/tallennusvelvollisuuslausunto04.rtf

EFFIn yli 8.000 allekirjoitusta kerännyt vetoomus tallennusvelvollisuutta
vastaan:
http://www.effi.org/yksityisyys/vetoomus-2004/

EDRI:n lausunto tallennusvelvollisuudesta:
http://www.edri.org/cgi-bin/index?id=000100000162

FICOM:in tietopaketti tallennusvelvollisuudesta:
http://www.ficom.fi/fi/uutinen.html?Id=1087887412.html

Sisäasiainministeriön kirjelmä tallennusvelvollisuudesta 9.7.2004:
http://www.effi.org/yksityisyys/u-puitep-20040709.pdf

Apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkan selvitys 17.11.2004:
http://www.intermin.fi/julkaisu/482004

Ville Oksanen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa.
EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty
Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.