Viisi vuotta ilman Ville Oksasta

Eilen 23.11.2019 tuli kuluneeksi viisi vuotta Ville Oksasen, yhden Effin perustajista, kuolemasta. Tulin vilkuilleeksi Villen kirjoittamaa Five Essays on Copyright in the Digital Era vuodelta 2008. Esipuheessaaan Ville mainitsi Effin perustamisen vuonna 2001 ja sen, että yksi Effin varhaisia toimintakohteita oli EU:n tekijänoikeusdirektiivin, tai tarkemmin sanottuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa, kansallinen toteutus.

Jos tämä tuntuu hieman entiselämykseltä, ei ihme, koska EU:ssa on jälleen joidenkin vuosien ajan työstetty uutta tekijänoikeusdirektiiviä (tai siis tarkalleen ottaen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2019/790, tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla). Euroopan parlamentti hyväksyi direktiivin maaliskuussa ja Euroopan unionin neuvosto huhtikuussa 2019. Direktiivi tulee panna kansallisesti täytäntöön 7.6.2021 mennessä. Aineistot löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta. Effi on jälleen mukana.

Villeä on kuluneiden vuosien aikana kaivattu kovasti, mutta olemme yrittäneet täyttää hänen jättämänsä aukon, vaihtelevalla menestyksellä.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *