EFFI: TSV väärässä, tarkastuspyynnön voi jättää käymättä poliisilla

Lehdistötiedote
Julkaisuvapaa heti
Helsinki 29.10.2014

EFFI: TSV väärässä, tarkastuspyynnön voi jättää käymättä poliisilla

Electronic Frontier Finland ry (Effi) kummeksuu, ettei tietosuojavaltuutetun toimisto tunne lakia henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. Lain 45§ 2 momentin mukaan kansalainen voi pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan poliisien salaiset rekisterit kansalaisen puolesta. Effi on tehnyt pyynnön esittämistä varten verkkopalvelun, jota on käyttänyt jo yli 1000 kansalaista.

Effin varapuheenjohtaja Ville Oksanen kritisoi: “On varsin outoa, että tietosuojavaltuutettu viittaa tiedotteessaan väärään pykälään. Lain 44§ koskee kansalaisten omaa tarkastamista, nyt tehdyt pyynnöt salaisten rekisterien laillisuuden tarkastamiseksi taas perustuvat lain 45§:ään. 45§ ei edellytä henkilökohtaista pyynnön jättämistä, päinvastoin kuin 44§.” Oksanen jatkaa: “Kyynisempi henkilö voisi kysyä, yritetäänkö tässä nyt estää kansalaisilta helppo mahdollisuus vaatia tarkastamisen toimittamista.”

Effin toinen varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen kärjistää: “Poliisin toimintaa koskeva tarkastuspyyntö lähtökohtaisesti tarkoittaa, että poliisiin ei ko. asiassa pidä luottaa – jos poliisi automaattisesti oletetaan luotettavaksi, poliisin toiminnan valvonnalla ei ole merkitystä. Siten tietosuojavaltuutetun kehotus jättää tarkastuspyynnöt poliisille on peräti outo, koska sehän antaa poliisille teoreettisen mahdollisuuden juuri kysyttyjen tietojen hävittämiseen tai piilottamiseen ennen kuin tietosuojavaltuutettu pääsee niitä edes tutkimaan. Onko tietosuojavaltuutettu kokonaan luopunut yrittämästäkään oikeasti valvoa poliisin toiminnan lainmukaisuutta?”

Effi muistuttaa, että eilen julkisuuteen tulleiden tietojen valossa poliisin rekisterissä on edelleen perusteettomasti tietoja tuhansista kansalaisista. Ilman todellista mahdollisuutta tarkastamispyynnön tekemiseen tilannetta ei tulla korjaamaan.

Oksanen päättää: “Voidaan myös kysyä, miksei nyt Effin toteuttamaa palvelua ole jo toteutettu sähköisesti viranomaisten toimesta. Tällaisten asioiden ei tulisi olla kansalaisjärjestöjen vastuulla.”

Effin tarkastuspyyntötyökalu: https://tarkastuspyyntogeneraattori.effi.fi/

Tietosuojavaltuutetun virheellinen tiedote

Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa 45§

Ville Oksanen
varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland – Effi ry
puh. 040 536 78583
ville.oksanen@effi.org

Tapani Tarvainen
varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland – Effi ry
puh. 040 729 3479
tapani.tarvainen@effi.org

Electronic Frontier Finland ry on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Yhdistyksellä on noin 1500 jäsentä. Lisätietoja Effin kotisivulta www.effi.org.