Tietosuojavaltuutettu ei lue omia ohjeitaan

Tietosuojavaltuutetun toimisto reagoi Effin tarkastuspyyntötyökaluun[1] julkaisemalla
tiedotteen
[2], jossa sanotaan mm.

“Myös silloin kun rekisteröity pyytää tietosuojavaltuutettua tarkastamaan tietonsa eräistä poliisin henkilörekistereistä edellä mainitun lain 45 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla on kysymys tarkastusoikeuden käyttämisestä. Tarkastuspyyntö on siten tehtävä lain 44 §:n mukaisesti henkilökohtaisesti poliisille.”

Kuitenkin samaan aikaan Tietosuojavaltuutetun omassa ohjeessa[3] lukee (sivu 8 ylälaidassa) näin:

“Silloinkin kun rekisteröity ei voi käyttää tarkastusoikeutta, tietosuojavaltuutettu voi rekisteröidyn
pyynnöstä tarkastaa alla lueteltuihin rekistereihin talletettujen rekisteröityä koskevien tietojen
lainmukaisuuden. Tätä tarkoittava pyyntö tietosuojavaltuutetulle voidaan esittää
vapaamuotoisella kirjeellä, oheisella tietojen tarkastuspyyntölomakkeella tai poliisin
tarkastuspyyntölomakkeella, jonka saa poliisilta.”

Ilmeisesti tietosuojavaltuutetun toimistossa vasen käsi ei tiedä mitä oikea tekee, tai sitten siellä säikähdettiin, että ihmiset alkaisivat käyttääkin oikeuksiaan, jos se tehdään liian helpoksi.

[1] https://tarkastuspyyntogeneraattori.effi.fi/
[2] http://www.tietosuoja.fi/​fi/​index/​ajankohtaista/​tiedotteet/​2014/​10/​tarkastusoikeuspyynto​poliisin​henkilo​rekistereihin​esitettava​henkilokohtaisesti​poliisin​toimipaikassa.html
[3] http://www.tietosuoja.fi/​material/​attachments/​tietosuojavaltuutettu/​tietosuojavaltuutetuntoimisto/​oppaat/​RTLvP7vGp/​Henkilorekisteriin_​talletettujen_​tietojen_​tarkastaminen_​22.8.2014.pdf