Avoin kirje kansanedustajille: Lex Nokia

Avoin kirje 03.03.2009

Arvoisat Suomen kansan edustajat

Suomen perustuslaki säätää kansanedustajan toimesta seuraavaa:
“Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja
totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä
häntä sido muut määräykset.”

Jos lainvalmisteluprosessi Lex Nokian kohdalla ei ole herättänyt
mielessänne lainkaan epäilyksiä, niin äänestäkää toki, kaikkinensa,
vapaasti lakiesityksen hyväksymisen puolesta hyvällä omatunnolla.

Jos sen sijaan mielessänne on herännyt pieninkin epäilyksen siemen
perusteettomasta puuttumisesta kansalaisten perusoikeuksiin tai
epäasiallisesta vaikuttamisesta, velvollisuutenne Suomen kansan
edustajana on äänestää lakiesitystä vastaan.

Demokratia ei toteudu vain sillä, että aina muutaman vuoden välein
äänestetään vaaliuurnilla. Demokratian oleellisempi testi on se, mitä
tapahtuu joka päivä, jokaisen kansalaisen, ja etenkin jokaisen
kansanedustajan valinnoissa. Mikä on teidän valintanne?

Tapani Tarvainen
puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland – EFFI r.y.
http://www.effi.org/