Effi: Presidentin syytä selvittää urkintalain perustuslainmukaisuus

Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland ry
Vapaa julkaistavaksi heti
Helsinki 4.3.2009

Effi: Presidentin syytä selvittää urkintalain perustuslainmukaisuus

Electronic Frontier Finland – Effi ry on pettynyt eduskunnan
päätökseen hyväksyä ns. Lex Nokia. Laajalla kansalaismielipiteellä,
oikeusoppineiden kannanotoilla ja jopa poliisilaitoksen huolella
rikostutkinnan heikentyvistä mahdollisuuksista oli yllättävän pieni
vaikutus kansanedustajien äänestyskäyttäytymiseen.

“Tämä on synkkä päivä sekä kansalaisten perusoikeuksien että maamme
kansanvallan kannalta”, toteaa Effin puheenjohtaja Tapani Tarvainen.
“Perustuslain tulkinnan politisoiminen ja alistaminen kansanedustajia
sitoviin ryhmäpäätöksiin on hyvin huolestuttavaa.”

Effi vetoaa tasavallan presidenttiin Tarja Haloseen, että hän ennen
lain allekirjoittamista pyytäisi korkeimmalta oikeudelta lausunnon
lain perustuslaillisuudesta.

Effin varapuheenjohtaja Ville Oksanen kommentoi: “Tämän luulisi
olevan myös lain kannattajien intressissä, sillä näin saataisiin
ei-poliittinen arvio lain perustuslainmukaisuudesta maan johtavien
juridisten asiantuntijoiden toimesta.”

Mikäli laki kaikesta huolimatta astuu voimaan, Effi aikoo tehdä
valituksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. EIT valvoo Euroopan
ihmisoikeussopimuksen toteutumista siihen sitoutuneiden maiden
oikeuskäytännössä ja myös lainsäädännössä.

“Mielestämme tämä urkintalaki rikkoo kansalaisten perusoikeuksiin
kuuluvaa yksityisyyden suojaa. Luotamme siihen, että Euroopan
ihmisoikeustuomioistuin päätyy samalle kannalle”, toteaa Tarvainen.

Effi muistuttaa, että perustuslakivaliokunta otti lähinnä kantaa lain
työntekijöitä koskeviin kohtiin. Sen sijaan yleisemmät yhteisötilaajien
oikeudet saivat paljon vähemmän huomiota osakseen, vaikka näiden
merkitys luottamuksellisen viestinnän vaarantamisessa on todennäköisesti
suurempi. Lisäksi kysymyksiä herättää mm. perustuslakivaliokunnan
näkemys, jonka mukaan perusoikeudet tulevat kyseeseen vain
viranomaistoimintaa vastaan. Järjestö ihmetteleekin, ulottuuko tämä
tulkinta myös esimerkiksi oikeuteen elämään.

—————–
Lisätietoa:

Tapani Tarvainen
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
puh. 040 729 3479

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
puh. 040 536 8583

Effin Lex Nokia-FAQ:
http://www.effi.org/lexnokia-faq.html

Electronic Frontier Finland ry on perustettu puolustamaan kansalaisten
sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus sensuroimattomaan
viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä
ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia.
Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa
lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja
Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee
kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä.
Yhdistyksellä on noin 1500 jäsentä. Lisätietoja Effin kotisivulta
http://www.effi.org/.