HYY:n kannanotto Lex Nokiaa/yleistä urkintalakia vastaan

Toivottavasti tämä motivoi muitakin ylioppilaskuntia aktivoitumaan aiheelle – vielä ehtii:

HYY: Lex Nokia vaarantamassa opiskelijoiden oikeusturvan

Kannanotto 11.12.2008

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on huolissaan sähköisen viestinnän tietosuojalain, niin sanotun Lex Nokian vaikutuksesta opiskelijoiden oikeusturvaan ja perusoikeuksien toteutumiseen yleisemminkin. Lakimuutos tulee eduskunnan käsiteltäväksi vielä ennen joulua.

Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta antaisi paitsi yrityksille, myös yhteisötilaajille oikeudet käsitellä verkon käyttäjien sähköisen viestinnän tunnistamistietoja epäillyissä väärinkäytöstilanteissa tai yrityssalaisuuksien ollessa vaarassa. Myös yliopistot saisivat oikeudet tarkkailla opiskelijoiden tietoliikennettä. Laki koskee paitsi sähköpostiviestien tunnistamistietoja, myös muita internetvälitteisen viestinnän muotoja mukaan lukien vertaisverkot, chatit ja IP-puhelut.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan mielestä hallituksen esitys loukkaa yhteisöverkon käyttäjien perusoikeuksia. Yhteisötilaajan käsittelyoikeus väärinkäytöstapauksissa on määritelty lakiesityksessä liian väljästi, ja lopullinen luvattoman käytön määrittely jätetään viime kädessä verkon tilaajalle. Yhteisötilaajien verkkoja käyttävillä, kuten opiskelijoilla koulujen tai yliopistojen verkoissa, ei ole suojanaan edes työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnasta annettua lakia, jota esimerkiksi yritykset ovat velvollisia noudattamaan valvonnassaan.

Yliopistolla on laaja tietoverkko, jota opiskelijat käyttävät päivittäin. Jo mahdollisuus tämän verkon kontrolloinnissa tapahtuviin väärinkäytöksiin vähentäisi verkon luotettavuutta opiskelijoiden silmissä ja pahimmillaan vaarantaisi avoimen keskustelun käymisen yliopistoyhteisön sisällä. Ylioppilaskunta ihmettelee myös, millä perusteella liikesalaisuuksien vaarantuminen on realistista yliopistossa. HYYn mielestä yliopistoilla ei tule olla oikeuksia tarkkailla opiskelijoidensa tai työntekijöidensä tunnistamistietoja.

Yhteisötilaajien, kuten yliopistojen, koulujen ja taloyhtiöiden sisällyttäminen ensisijaisesti yritysten liikesalaisuuksia suojaavaan lakiin ei ole ylioppilaskunnan mielestä perusteltua. HYY haluaa lakia muutettavan siten, että oikeudet sähköisen viestinnän tunnistamistietoihin ovat vain poliisilla, ja silloinkin ainoastaan vakavimpien tapausten yhteydessä.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Ulla Hemminki Katariina Styrman
puheenjohtaja pääsihteeri

Lisätietoja:
HYYn hallituksen viestintävastaava Aura Kostiainen, aura.kostiainen@hyy.fi, p. 050 595 0318