Kokoomuksen nuorten liitto: Tekijänoikeuslaki vaarallinen nuorisolle

Kokoomuksen Nuorten Liitto ry.

JULKILAUSUMA
14.9.2005

TEKIJÄNOIKEUSLAKI VAARALLINEN NUORISOLLE

Kokoomuksen Nuorten Liiton mielestä esitys uudeksi tekijänoikeuslaiksi on
täysi torso. Esitys on, jos mahdollista, nykyistäkin tekijänoikeuslakia
vaikeaselkoisempi. Lain valmistelussa on huomioitu lähinnä
tekijänoikeusjärjestöjen mielipide.

Esityksen ongelmana on, että direktiivistä on otettu lakiesitykseen mukaan
lähinnä tekijänoikeutta kiristävät säädökset. Lakiesitykseen on tehty
käsittämättömiä kansallisia lisäyksiä, jotka kiristävät kohtuuttomasti
tekijänoikeutta. Viime päivien keskustelussa suurimpaan rooliin noussut
kysymys kopiosuojauksesta on vain neula heinäsuovassa.

– Lakiesitys rajoittaa etenkin tietoverkkojen kautta itseään ilmaisevien
nuorten luovuutta ja pahimmillaan saattaa aiheuttaa Suomen taantumisen
teknologian hyödyntämisen takapajulaksi. Teknologinen kehitys on viimeisen
kymmenen vuoden aikana ollut niin hurjaa, ettei Suomen kannata lähteä
rajaamaan sähköisten tuotosten jakelua. Tietoverkkojakelu tulee nähdä
markkinointina, joka lopulta johtaa myyntiin, toteaa Kokoomuksen Nuorten
Liiton puheenjohtaja Tuomas Nurmela.

Konkreettisina nostoina kokoomusnuoret näkevät ongelmallisimmiksi
yhteisöraukeamispykälän, joka tekisi laittomaksi yliopisto-opiskelijoiden
tekemien kirjojen kimppatilauksen ETA-alueen ulkopuolelta ja ETA-alueella
julkaisemattoman levyn tilaamisen Yhdysvalloista. Lisäksi ”vuodettujen”
dokumenttien käyttö mediassa tulisi laittomaksi, kun tekijänoikeuden
rajoitukset rajattaisiin lailliseen saantoon. Myöskään koululainen ei
pystyisi käyttämään laillisesti verkkokaupasta hankkimaansa musiikkia
koulussa pitämässään esitelmässä.

– Lakiesitys ei mielestämme sisällä ”reilun käytön” mahdollistavia
poikkeuksia ja tekee lähes jokaisesta tietotekniikan harrastajasta ja
tutkivasta journalistista joko tietoisesti tai tietämättään rikollisen,
Nurmela summaa.

Lisätietoja:

Tuomas Nurmela
Puheenjohtaja
040 5420009