Alla oleva kirjoitus on julkaistu osittain suomennettuna EFFIn sivuilla luvalla.

Alkuperäinen kirjoitus:

Uusien ääni-CD-levyjen kopiosuojaustekniikoiden arviointi

John Alexander Halderman
Princetonin yliopisto
Tietojenkäsittelytieteen laitos

Tiivistelmä

Monet suurista levy-yhtiöistä ovat ottamassa käyttöön uuden sukupolven kopiosuojaustekniikoita, jotka on tarkoitettu estämään CD-levyjen omistajien suorittama "satunnainen" kopiointi tietokoneiden kovalevyille. Nämä kopiosuojaustekniikat perustuvat siihen, että levyihin lisätään tarkoituksellisia sellaisia virheitä, joiden vuoksi levyt eivät toimi henkilökohtaisissa tietokoneissa vaikuttamatta kuitenkaan tavallisiin CD-soittimiin. Tutkimme kolmea tällaista tallennetta: Charley Priden levyä A Tribute to Jim Reeves, Celine Dionin levyä A New Day Has Come ja useiden taiteilijoiden musiikkia sisältävää levyä More Music from the Fast and the Furious. Eri CD-ROM-asemilla, käyttöjärjestelmillä ja soitto-ohjelmilla suoritetuissa kokeissa nämä levyt paljastuivat lukukelvottomiksi nykyään kaikkein eniten käytetyillä ohjelmilla. Analysoimme kopiosuojattujen ja tavallisten ääni-CD-levyjen teknisiä eroja ja tutkimme soittimiin ja ohjelmistoihin tarvittavia muutoksia, jotka tarvitaan yhteensopivuuden saavuttamiseksi. Päättelemme, että nämä kopiosuojausmenetelmät ovat haitallisia laillisia CD-kopioita omistaville ja että ne eivät vähennä laitonta kopiointia pitkällä tähtäimellä, joten musiikkiteollisuuden pitäisi harkita uudestaan niiden käyttöönottoa.

1. Johdanto

- -

2. Tutkitut levyt

- -

3. Tehokkuuden testaus

- -

4. Tekninen analyysi

- -

5. Puutteellisten soittimien ja ohjelmistojen parantaminen

- -

6. Yhteenveto

Halpojen ja käyttäjäystävällisten tallennusvälineiden kehitys on saanut teknologiateollisuuden ja musiikkiteollisuuden taistelemaan kuluttajien rahoista. Kyseessä ovat kuitenkin paljon suuremmat asiat kuin pelkät kuin taloudelliset seikat. Nämä kopiosuojausmenetelmät uhkaavat muun muassa yksityisen käytön (fair use) tulevaisuutta ja ne uhkaavat estää teosten päätymisen julkisesti käytettäväksi (public domain) suoja-ajan päätyttyä. Paineet kopiosuojausmenetelmien tehokkuuden säilyttämiseksi voivat johtaa siihen, että soittimien ja soitto-ohjelmien tekijöiden vapaus kehittää tuotteita ja korjata niiden puutteita rajoittuu.

Samalla kun tutkimamme tekniikat estivät kopioinnin ja toiston suurella osalla testeissämme käytetyillä järjestelmillä, näyttää siltä, että tästä ei ole ollut juurikaan hyötyä "piratismin" estämisessä. Nopealla haulla Kazaa- ja Gnutella-vertaisverkkojärjestelmissä toukokuussa 2002 melkein jokainen kappale löytyi ladattavaksi ilmaiseksi. Tekijänoikeusrikkomusten estämisen sijasta nämä menetelmän haittaavat laillisesti teoksensa hankkineita. Joustamattomat kopiosuojausmenetelmät estävät monia laillisia käyttötarkoituksia, aiheuttavat soitinohjelma- ja ohjelmistovirheitä ja uhkaavat vioittaa tietokoneita ja stereojärjestelmiä. Niin kauan kuin vain muutamillakin tietokonekonfiguraatiolla voi lukea näitä uusia CD-äänitteitä, tullaan äänitteitä väistämättä levittämään. Koska kuluttajille aiheutuu näistä tekniikoista niin paljon haittaa, nämä menetelmät voivat itse asiassa rohkaista käyttäjiä turvautumaan laittomaan kopiointiin CD-levyjen ostamisen sijasta.

Musiikki-CD-levyjen kopiosuojauksen periaate on perustavalla tavalla virheellinen. Se perustuu sille väärälle olettamukselle, että tietyt poikkeamat standardin määräämästä dataformaatista takaisivat pitkään kestävän epäyhteensopivuuden. Kuitenkin soittimien ja ohjelmistojen sopeutuminen on väistämätön ja luonnollinen parempien mallien suunnittelun ja virheiden korjaamisen seuraus. Nämä huonosti suunnitellut tekniikat eivät ole mitään muuta kuin väliaikainen hidaste tekijänoikeusrikkomuksille ja tapa vieroittaa kuluttajat vieläkin etäämmälle ääniteteollisuudesta.

7. Kiitokset

- -

8. Viitteet

- -

Liite. Koetulokset ja sisällysluettelot

- -