EFFI ja ohjelmistopatentit

Ville Oksanen piti esityksen ohjelmistopatenteista GNU/Linux Summitissa
27.2.2004. Janne Nikula (jni@iki.fi) siirsi
Ville Oksasen PDF-muodossa tallennetut kalvot allaolevaan HTML-formaattiin.
HTML-versio on PDF-versioon verrattuna tekstisisällöltään identtinen mutta
ulkoasultaan hyvin riisuttu versio.

Tämä kalvosarja on saatavilla myös:


GNU/Linux Summit 27.2.2004

Electronic Frontier Finland – EFFI ry
Ville Oksanen 27.2.2004


EFFI mikä..?

 • Electronic Frontier Finland – EFFI ry
 • Perustettu 2001 elokuussa
 • Esikuvana Electronic Frontier Foundation
 • Puolustaa käyttäjien oikeuksia digitaalisessa maailmassa
 • “Kuluttajajärjestö Internetissä
 • N. 500 jäsentä

Toiminta jäsenille


Teema 1. – Tekijänoikeus

 • EU:n tekijänoikeusdirektiivi
 • Suomen kansallinen toteutus
  • Laki lähetettiin eduskunnasta uuteen valmisteluun
  • Tärkein uudistus: tekniset suojauskeinot suojataan oikeudellisesti
 • IPR Enforcement Directive
 • CD-levyjen kopiosuojaukset
  • Ei toimi vielä teknisesti, kuluttajat koekaniineina

Teema 2. – Sananvapaus

 • Miten Internetissä liikkuvaa materiaalia tulisi säännellä vai tuleeko
  sitä?
 • Lausunto sisäministeriölle Myyrmäen pommihyökkäyksen jälkeen
 • “Sananvapauden rajoituslaki”
  • Saatiin muutetuksi perustuslakivaliokunnassa yhteistyössä
   Internet-operaattoreiden kanssa

Teema 3. – Roskaposti

 • Tällä hetkellä n. 60 % kaikista sähköposteista on roskapostia
 • Ei helppoja ratkaisuja, vain globaalilla sääntelyllä olisi merkitystä
 • Samat rangaistukset mitä tietoliikenteen häirinnästä
 • http://www.effi.org/mirrors/spam/

Teema 4. – Softapatentit

 • Keskeisessä roolissa EFFI:n toiminnan alusta alkaen (tai oikeastaan jo
  ennen EFFI:n perustamista)
 • Commission proposal for a directive on the patentability of
  computer-implemented inventions (COM(2002) 92)
 • Komission esitys olisi laillistanut EPO:n nykyisen tulkintalinjan

EFFI:n keskeiset argumentit patentointia vastaan

 1. Empiiristen tutkimusten mukaan patenteilla ei ole ohjelmistosektorilla
  mitään tekemistä innovaatiotoiminnan kanssa. Tekijänoikeus tarjoaa riittävän
  insentiivin investoinnille ilman patentoinnista aiheutuvia
  haittavaikutuksia.
 2. Yhteiskunta ei hyödy patenteissa kuvatun tiedon julkistamisesta, koska
  julkaistut “keksinnöt” ovat vanhentuneita eivätkä ne ole teknisesti
  hyödynnettävissä (selitettävä kieli vaikeaselkoista ja ohjelmiston lähdekoodi
  puuttuu).
 3. PK-ohjelmistoyritykset ovat käytännössä suojattomia patenttikanteiden
  edessä

Vaikuttaminen EU:ssa

 • Lähinnä eurooppalaisten yhteistyöverkostojen kautta
  • Foundation for a Free Information Instrastructure (FFII)
  • European Digital Rights (EDRi)
 • Osallistuminen tapahtumiin Brysselissä
  • Software Patents: From Legal Wordings to Economic Reality
  • Against E-patents rally
 • Suorat yhteydenotot suomalaisiin eurokansanedustajiin
 • Linus Torvaldsin ja Alan Coxin kirje eurokansanedustajille

Vaikuttaminen Suomessa 1.

 • Lausunnot:
  • EFFIn, MySQL:n ja SOTin lausunto kauppa- ja teollisuusministeriölle
   ohjelmistopatenteista 21.5.2002
  • EFFIn lausunto talousvaliokunnalle 21.5.2002
 • KTM: “Kaikille lisenssinhaltijoille myönnetään siis kaikki tekijänoikeuden
  haltijalle kuuluvat oikeudet, mutta lisensoidun ohjelman lähdekoodin
  muokkaaminen ja johdannaisten teosten valmistaminen kaupallista tarkoitusta
  varten on kiellettyä”
 • KTM: “Open Source-ohjelmien kehitysprosessia on lähes mahdotonta
  kontrolloida, jonka seurauksena eri ohjelmoijat voivat samanaikaisesti kehittää
  ohjelmasta erilaisia, toisistaan yhteensopimattomia versioita”
 • Talousvaliokunta ei muuttanut KTM:n pohjaesitystä

Vaikuttaminen Suomessa 2.

 • EFFI:n vetoomus eduskunnalle 14.11.2003
  • 2295 nimeä
  • Pääsanoma: Ohjelmistopatentointi on liian tärkeää päätettäväksi
   virkamiesvalmistelussa

KTM:n tuorein kanta ja sen eduskuntakäsittely 1.

 • KTM: “Jatkoneuvotteluissa pyritään löytämään kansainväliset velvoitteet
  huomioiva tasapainoinen kompromissi parlamentin, neuvoston ja komission kesken.
  Neuvottelujen lähtökohtana pidetään nykyisen vallitsevan eurooppalaisen
  käytännön selkeyttämistä ja kirjaamista direktiiviin. Avoimen lähdekoodin
  kannattajien näkökulma otetaan huomioon säilyttämällä riittävän korkea
  patentoitavuuden taso sekä kieltämällä pelkkien liiketoimintamenetelmien
  patentointi.”

KTM:n tuorein kanta ja sen eduskuntakäsittely 2.

 • Asia talousvaliokuntaan 12.2.
  • Laaja kuulemiskierros
 • KTM:n virkamiehet
 • Tekes, TT, Patenttiasiamiesyhdistys, EFFI
 • Piia-Noora Kauppi, MySQL, ???

Talousvaliokunta 25.2.

 • Voimasuhteet 3-1
 • Patentoinnin kannattajat:
  • KTM:n esitys hyvä sellaisenaan
  • Ohjelmistopatentit eivät ongelma avoimen lähdekoodin yrityksille
  • Teollisuuden tulee voida patentoida paperikoneiden ym. ohjaamiseen
   käytetyt ohjelmistot

EFFI:n kanta valiokunnassa 1.

 • “..Parlamentin äänestystulos ei ollut kuitenkaan sattumaa, vaan se syntyi
  hyvin pitkän prosessin tuloksena tilanteessa, jossa sekä patentoinnin
  kannattajat että vastustajat käyttivät kaikki käytössä olevat keinot viestinsä
  saamiseksi eurokansanedustajien tietoon. EFFI:n näkemyksen mukaan Suomen tulisi
  kunnioittaa Euroopan parlamentin päätöstä ja asiallisesti hyväksyä sen sisältö
  tietyin teknisin selvennyksin.”

EFFI:n kanta valiokunnassa 2.

 • “EFFI:n näkemyksen mukaan Suomen tulisi tukea linjaa, jossa
  tietokoneohjelmat voivat edelleen olla osa keksintöä, mutta jossa keksinnöltä
  edellytetään myös fyysistä elementtiä, joka ei voi olla pelkkä yleisluontoinen
  tietokone. Yksinkertaisena testinä EFFI:n mielestä onnistuneelle direktiiville
  ovat seuraavat kolme kysymystä, joihin pitäisi voida vastata kielteisesti:

  1. Voidaanko henkilö, joka on kirjoittanut tekstinkäsittelyohjelman ja joka
   jakaa sitä kotisivullaan, haastaa oikeuteen välillisestä tai välittömästä
   patenttirikkomuksesta?
  2. Voidaanko Linux-käyttöjärjestelmää jakeleva yritys haastaa oikeuteen
   välillisestä tai välittömästä patenttiloukkauksesta?
  3. Onko matkapuhelimen tukiaseman toimintaa kontrolloivan kokonaisuuden
   patentointi mahdotonta?”

Miten voit vaikuttaa 1.

 • Ole yhteydessä kansanedustajiin ja kerro heille, miksi asia on tärkeä juuri
  Sinulle
 • Puhelinsoitto tekee suurimman vaikutuksen, myös sähköpostit luetaan
 • Kohteliaisuus kannattaa aina
 • Tärkeimmät kansanedustajat ovat talousvaliokunnan jäsenet

Talousvaliokunnan jäsenet

 • Skinnari, Jouko /sd
 • Leppä, Jari /kesk
 • Bryggare, Arto /sd
 • Essayah, Sari /kd
 • Forsius, Merikukka /vihr
 • Hellberg, Klaus /sd
 • Kallio, Reijo /sd
 • Kiviranta, Esko /kesk
 • Korhonen, Martti /vas
 • Kumpula, Miapetra /sd
 • Lahtela, Seppo /kesk
 • Lahti, Jere /kok
 • Pentti, Klaus /kesk
 • Rantakangas, Antti /kesk
 • Saarikangas, Martin /kok
 • Sarkomaa, Sari /kok
 • Sjöblom, Juhani /kok

Miten voit vaikuttaa 2.

 • Vaikuta yleiseen mielipiteeseen!
 • Helpoin tapa – yleisönosastokirjoitukset
 • Helsingin Sanomat
  • Arvovaltaisin, mutta hankala saada tekstit läpi
 • Iltapäivälehdet
  • Seurataan tarkasti politiikassa
  • Lyhyet ytimekkäät kirjoitukset
 • Helsingin ilmaisjakelulehdet

Jos haluat tukea – EFFI-T-paidat