Lehdistötiedote 25.2.2008
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland ry (Effi)

Effi: Tekijänoikeustoimikunta siirrettävä osaksi ÄKT:tä

Electronic Frontier Finland ry (Effi) on hyvin pettynyt opetusministeriön yhä yksipuolisemmaksi käyvään valmisteluun tekijänoikeusasioissa. Jo aikaisemmin esiintynyt yksipuolisuus tuli poikkeuksellisen selvästi esille ministeriön viime torstaina (21.02) asettaman uuden laajennetun tekijänoikeustoimikunnan kokoonpanosta.

Uusi toimikunta koostuu lähinnä tekijänoikeusjärjestöjen ja tekijänoikeusteollisuuden edustajista [alempana analyysi kokoonpanosta]. Toimikunnassa ei ole tavallisten kansalaisten eikä sivistyspuolen edustajia. Tekijänoikeustoimikunnan tehtävänä on muun muassa valmistella tekijänoikeuslain muutoksia.

Effin mielestä opetusministeriö onkin väärä sijoituspaikka näin yksipuoliselle toimielimelle. Effi ehdottaa, että opetusministeriön juuri nimeämä tekijänoikeustoimikunta siirrettäisiin osaksi jotakin tekijänoikeusjärjestöä, kuten Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry:tä.

Effin hallituksen jäsen Henrik Blåfield jyrähtää: "Nyt tehdyt valinnat ovat poikkeuksellisen röyhkeää vallankäyttöä opetusministeriön virkamiehiltä. Ilmeisesti voitto ministeriötaistossa on antanut heille uutta itsevarmuutta näyttää todellinen karvansa."

Blåfield jatkaa: "Muutama kuluttaja- tai sivistyspuolen edustaja ei tosin olisi auttanut mitään, koska tekijänoikeusteollisuus jyräisi joka tapauksessa enemmistöllään omat mielipiteensä toimikunnan kannaksi."

"Effi tulee tästä lähtien pitäytymään yhteistyöstä opetusministeriön tekijänoikeusyksikön kanssa, kunnes valmistelevat virkamiehet vaihtuvat", sanoo Effin puheenjohtaja Tapani Tarvainen. "Muiden ministeriöiden kanssa meillä on ollut rakentavaa yhteistyötä. Meitä on kuunneltu ja melipiteitämme on otettu huomioon, minkä seurauksena on usein tehty tasapainoisempia päätöksiä ja lakeja."

Blåfield lopettaa: "Opetusministeriö sen sijaan on jättänyt kaikki tekijänoikeusteollisuuden kannoista poikkeavat mielipiteet systemaattisesti huomiotta. Emme enää suostu Liedeksen ja Waldenin narreiksi!"

Lisätietoja:

Tekijänoikeustoimikunnan kokoonpano eturyhmittäin

Teolliset oikeudenhaltijat:

 1. kirjailija Olli Jalonen (Suomen Kirjailijaliitto ry)
 2. puheenjohtaja Arto Nieminen (Suomen Journalistiliitto ry)
 3. puheenjohtaja Ahti Vänttinen (Suomen Muusikkojen Liitto ry)
 4. puheenjohtaja Minna Sirnö (Teatteri- ja mediatyöntekijät ry)
 5. Arto Alaspää (Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry)
 6. apulaisjohtaja Lauri Kaira (tekijänoikeusjärjestö Gramex ry, Luovan työn tekijät ja yrittäjät)
 7. johtaja Satu Kangas (Viestinnän keskusliitto ry)
 8. Vice President Merja Karhapää (SanomaWSOY Oyj)
 9. puheenjohtaja Jorma Miettinen (Suomen Televisioiden Liitto)
 10. lakiasiain päällikkö Katri Olmo (Yleisradio)
 11. toimitusjohtaja Katri Sipilä (tekijänoikeusjärjestö Teosto ry)

Sekalaiset:

 1. lakimies Taina Kämäräinen (Sulake Suomi Oy, entinen Gramexin lakimies)

Ministeriöt:

 1. johtaja Jukka Liedes (opetusministeriö, entinen Teoston lakimies)
 2. viestintäneuvos Ismo Kosonen (liikenne- ja viestintäministeriö)
 3. hallitussihteeri Minna Tukiainen (työ- ja elinkeinoministeriö)
 4. lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma (oikeusministeriö)

Välikäsien valvontakumppanit:

 1. asianajaja Pekka Tarkela (Borenius & Kemppinen)

Elinkeinoelämä yleensä:

 1. lainopillinen asiamies Janne Makkula (Suomen Yrittäjät)
 2. johtava asiantuntija Tytti Peltonen (Elinkeinoelämän keskusliitto EK)

Ei edustusta:

 • Henkilökäyttäjät
 • Kirjastot, arkistot ja museot
 • Bittien liikuttajat (Internet-palveluntarjoajat jne.)
 • Organisaatiokäyttäjät
 • Oikeustieteen asiantuntijat
 • Ohjelmoijat (yksi Suomen suurimpia oikeudenhaltijaryhmiä!)
 • Ohjelmistoteollisuus
 • Teosten toisto- ja muokkausohjelmien sekä -laitteiden valmistajat ja myyjät (ns. komplementaariset tuotteet)
 • Akateemiset asiantuntijat

Boikotti-FAQ

1. Aikooko Effi nyt lopettaa vaikuttamisen tekijänoikeuslakiin?

Emme todellakaan. Olemme vain tulleet siihen johtopäätökseen, että vaikuttaminen ei onnistu opetusministeriön kautta. Tulemme jatkossa käyttämään resurssimme tekijänoikeuden alalla hankkeisiin, joilla on parempi vaikuttavuus.

2. Eikö tämä ole vain "happamia marjoja" -reaktio siihen, ettei Effiä kutsuttu mukaan tekijänoikeustoimikuntaan?

Nykyisellään Effin olisi jokseenkin hyödytöntä olla kyseisen ryhmän jäsenenä, koska voimasuhteet ovat niin voimakkaasti vinoutuneet oikeudenhaltijoiden eduksi. Kyseisen ryhmän kokoonpano oli vain viimeisin ja räikein esimerkki opetusministeriön virkamiesten täydellisestä halveksunnasta tasapainoista valmistelua kohtaan.

3. Entä tekijänoikeusfoorumi - eikö tarkoitus ole, että siellä kuluttajien ääni kuuluisi?

Jokainen eri foorumeihin osallistunut tietää, että niissä on kyse keskustelukerhoista, joiden tarkoitus on saada osallistujat tuntemaan olonsa tärkeiksi vailla todellisia vaikutusmahdollisuuksia. Sen sijaan tekijänoikeustoimikunta pitää käsissään todellista valtaa, esimerkiksi Suomen EU-kantojen valmistelun muodossa.

Linkkejä

Opetusministeriön tiedote uudesta tekijänoikeustoimikunnasta:

Miten tekijänoikeuslakia lobattiin vuonna 2005 ja kansalaismielipide jyrättiin:

Henrik Blåfield
Hallituksen jäsen, Effi ry
040 762 8707

Tapani Tarvainen
Puheenjohtaja, Effi ry
040 729 3479

Electronic Frontier Finland ry on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esim. oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Lisätietoja Effin kotisivulta http://www.effi.org/