Helsingin hallinto-oikeus: yli 2% virhemarginaali hyväksyttävä kunnallisvaaleissa

Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland ry
Vapaa julkaistavaksi heti
Helsinki 29.1.2009

Helsingin hallinto-oikeus: yli 2% virhemarginaali hyväksyttävä
kunnallisvaaleissa

Electronic Frontier Finland ry (Effi) on tyrmistynyt Helsingin
hallinto-oikeuden tämänpäiväisestä päätöksestä. Oikeus vähätteli
sähköisen äänestyksen ongelmia, eikä kumonnut vaalien tuloksia. Vaaleja
ei siten uusita, ellei KHO muuta päätöstä. Viime syksyn kunnallisvaalien
jälkeen selvisi, että 232 äänestäjän äänet olivat hukkuneet.

Effi avusti kuuttatoista sähköisestä äänestyksestä valittanutta kolmessa
kokeilukunnassa. Effin keräämien todistajan- ja asiantuntijalausuntojen
perusteella ongelmat johtuivat mm. koneiden jumittumisesta
äänestyshetkellä, puutteellisesta testauksesta,
käyttöliittymäsuunnittelun ongelmista, havaittujen ongelmien korjaamatta
jättämisestä ja virheellisistä ohjeista. Joissakin kokeilukunnissa
yksikin ääni olisi voinut muuttaa valtuuston kokoonpanoa.

Keskeisen perustelukohdan mukaan “Vähän yli kahden prosentin
epäonnistumisten määrää ei sellaisenaan voida pitää osoituksena siitä,
että vaaliviranomainen olisi menetellyt virheellisesti… Kynnyksen
vaalien uudelleen toimittamiselle on oltava huomattava myös
valtiollisten perusoikeuksien toteuttamisen kannalta.”

Valittajien asiamiehenä toiminut lakimies Mikko Välimäki kommentoi:
“Päätös vaikuttaa kestämättömästi perustellulta. Ongelmat ovat
kiistämättömiä, eikä vaalien tulos ollut oikea. Hallinto-oikeuden
linjaus nakertaa luottamusta suomalaiseen demokratiaan. Mihin unohtui
‘vähän yli kahden prosentin’ perusoikeudet?”

Effin varapuheenjohtaja Ville Oksanen ihmettelee päätöstä:
“Ymmärtääkseni on yksimielisyys siitä, että äänestyskokeilussa oli
vakavia ongelmia. Nyt kuitenkin hallinto-oikeus hyväksyi tilanteen,
jossa on selvää, ettei äänestystulos vastannut äänestäjien tahtoa.
Viimeiset läpimenneet ehdokkaat mahtuvat järjestelmän
virhemarginaaliin.” Oksanen jatkaa: “Edes kunnat eivät kiistäneet
oikeusprosessin aikana ongelmien olemassaoloa tai hukkuneiden äänien
mahdollista vaikutusta vaalituloksiin. Hallinto-oikeuden logiikalla
äänten tarkastuslaskennasta voitaisiin luopua, koska niissä tulokset
eivät muutu kuitenkaan kuin muutamia ääniä. Perustuslaissa kaikille
taataan kuitenkin yhtäläinen äänioikeus. Ei siellä puhuta 98 prosentista!”

Kauniaisissa vaaleista valittanut Jari Arkko aikoo valittaa päätöksestä:
“Perehdymme oikeuden päätökseen lähipäivien kuluessa, mutta olemme jo
aiemmin pitäneet asiaa periaatteellisesti niin tärkeänä, että tässä on
syytä hakea päätös korkeimmasta hallinto-oikeudesta.” Vihdissä
valittanut Tero Miettinen on samoilla linjoilla: “Huonosti toteutettu
järjestelmä ei saa päättää kotikuntani valtuustoon valituista
ehdokkaista. Sähköisen äänestyksen virheprosentti oli moninkertainen
perinteiseen äänestykseen verrattuna. On vaikea ymmärtää miten
hallinto-oikeus ei pidä tätä osoituksena järjestelmän epäonnistumisesta.”

Lisätietoja:

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
puh. 040 536 8583

Mikko Välimäki
Lakimies, Turre Legal
puh. 050 598 0498

Hallinto-oikeuden päätös:
http://www.effi.org/blog/hhao-2009-01-29.html

Hallinto-oikeudelle jätetty valitus:
http://www.effi.org//wp-content/uploads/valitus_kauniainen_anon.pdf

Oikeusministeriön selvitys:
http://www.om.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Uutiset/1224167084256

Effin Sähköäänestys-FAQ:
http://www.effi.org/sahkoaanestys-faq.html

Electronic Frontier Finland ry on perustettu puolustamaan kansalaisten
sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus sensuroimattomaan
viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä
ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia.
Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa
lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja
Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee
kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä.
Yhdistyksellä on noin 1500 jäsentä. Lisätietoja Effin kotisivulta
http://www.effi.org/