Oikeusministeriö myönsi virheet sähköisessä äänestyksessä

Lehdistötiedote
Electronic Frontier Finland ry
Vapaa julkaistavaksi heti
Helsinki 10.12.2008

Electronic Frontier Finland ry (Effi) on tyytyväinen oikeusministeriön tänään julkistamaan selvitykseen sähköisestä äänestyksestä. Oikeusministeri Tuija Brax myönsi vihdoin tänään, että äänestysjärjestelmässä oli virheitä ja että järjestelmän testaus oli puutteellista. Järjestelmän käyttöliittymän suunnittelussa ja arvioinnissa ei käytetty käytettävyysasiantuntijoita. Ministeriön hallinto-oikeudelle antamassa lausunnossa jopa todetaan, että “auditoinnin tarkoituksena ei ollut varmistua koko vaalijärjestelmän toimivuudesta, vaan paneutua asioihin, joihin auditoijalla on asiantuntemusta”. Testauksessa myös huomattiin, että äänien hukkuminen on mahdollista. Kaikesta huolimatta järjestelmä otettiin käyttöön, ja virheiden seurauksena 232 ääntä hukkui.

Effin varapuheenjohtaja Ville Oksanen on tyytyväinen: “Brax myönsi vihdoin virheet ja ilmoitti, että oikeusministeriön vaaliorganisaatio menee uusiksi. Tämä on jo yksistään osoitus siitä, että kritiikki oli perustelua ja että sillä on ollut vaikutusta.”

Kauniaisissa vaaleista valittanut Jari Arkko on samalla kannalla: “Kokeiluista pitää voida oppia. Uskon, että tämän jälkeen sähköisen äänestämisen riskeihin suhtaudutaan vakavasti.”

Oikeusministeriö julkisti tänään myös Helsingin hallinto-oikeudelle antamansa lausunnon valituksista, joissa vaaditaan uusia vaaleja. Oikeusministeri Brax ei kuitenkaan suostunut ottamaan suoraan kantaa siihen, pitäisikö vaalit uusia. Valittajien asiamiehenä toimiva Mikko Välimäki kommentoi: “Tämän päivän tiedotustilaisuuden jälkeen pidän selvänä, että vaalit on uusittava.”

Lisätietoja:

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
puh. 040 536 8583

Mikko Välimäki
Lakimies, Turre Legal
puh. 050-598 0498

Hallinto-oikeudelle jätetty valitus:
http://www.effi.org//wp-content/uploads/valitus_kauniainen_anon.pdf

Oikeusministeriön selvitys:
http://www.om.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Uutiset/1224167084256

Effin Sähköäänestys-FAQ:
http://www.effi.org/sahkoaanestys-faq.html

Electronic Frontier Finland ry on perustettu puolustamaan kansalaisten
sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus sensuroimattomaan
viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa
sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys
herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa
lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja
Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää
ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Yhdistyksellä
on noin 1500 jäsentä. Lisätietoja Effin kotisivulta http://www.effi.org/