Äänestysjärjestelmä ei saa olla liikesalaisuus

| Lehdistötiedote 25.1.2008
| Vapaa julkaistavaksi heti
| Electronic Frontier Finland – Effi ry
|

Effi: Äänestysjärjestelmä ei saa olla liikesalaisuus
=====================================================

Oikeusministeriön mukaan uusi sähköinen vaalijärjestelmä sisältää
salassa pidettäviä ohjelmistoja.

Electronic Frontier Finland ry:n (Effi) jäsen pyysi
oikeusministeriöltä tietoja siitä, miten lokakuun
kunnallisvaaleissa koekäytettävä sähköinen äänestysjärjestelmä on
toteutettu. Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen
kieltäytyi kuitenkin antamasta tietoja. Hänen mukaansa
äänestysjärjestelmä on sen toteuttaneen TietoEnatorin
liikesalaisuus.

“Yrityksillä voi olla liikesalaisuuksia, mutta demokraattinen
vaali edellyttää läpinäkyvyyttä”, toteaa Effin hallituksen jäsen
Jyri Luostarinen. “Miten on mahdollista, että oikeusministeriö
hankkii vaalijärjestelmän, jonka toimintaa ei voida
liiketaloudellisista syistä julkistaa?” Luostarinen ihmettelee.

Ohjelmistojen toiminnan oikeellisuuden tarkastaminen on
asiantuntijallekin erittäin haastava tehtävä. Perinteisen
paperiäänestyksen toimintaperiaate sen sijaan on kaikkien
ymmärrettävissä.

Suomeen ehdotetussa sähköisessä vaalijärjestelmässä pitää vain luottaa
siihen, että laskenta meni oikein. Sähköisestä järjestelmästä
riippumatonta varmennusta, kuten Effin ehdottamaa paperivarmistusta
(ks. http://www.effi.org/blog/kai-2007-08-24.html), ei laissa
vaadita eikä ilmeisesti myöskään toteuteta.

Jääskeläisen mukaan “riippumattomat tekniset asiantuntijat” tulevat
varmistamaan järjestelmän tietoturvan. Tämä olisikin edistysaskel,
koska vaalilakia valmisteltaessa ministeriö ei pyytänyt yhtään
teknistä asiantuntijalausuntoa; Effi antoi lausuntonsa pyytämättä.

Effi esittää, että oikeusministeriö ottaisi tässä mallia
Kaliforniasta tai Ohiosta. Niissä tietoturvatarkastukset
teetettiin akateemisilla alan huippuasiantuntijoilla, jotka
tutkivat sekä lähdekoodin että laitteiden fyysisen turvallisuuden.

“Vaalijärjestelmän tulee olla luotettava myös epävakaissa
yhteiskunnallisissa oloissa”, toteaa Effin puheenjohtaja
Tapani Tarvainen ja lisää: “Suomessahan ei koskaan voisi olla
vaikkapa presidenttiä, joka haluaisi jatkokaudelle mutta ei
luottaisi demokraattisten vaalien tulokseen, eihän?”

“Vaalijärjestelmä ei saa sisältää liikesalaisuuksia.
Sähköinen äänestysjärjestelmä olisi edes toteutettava avoimella
lähdekoodilla, jotta sen luotettavuus ei olisi vain uskon
varassa”, huomauttaa Luostarinen.
“Oikeusministeriönkään mukaan mitään vahvoja syitä siirtyä
sähköiseen järjestelmään ei ole. Parasta olisikin viheltää
koko tämä ikuisuushanke vihdoin poikki”, vaatii Tarvainen.

Lisätietoja
———–

| Jyri Luostarinen
| puh. 050 412 6113
|
| Tapani Tarvainen
| puh. 040 729 3479
|

Linkkejä
——–

| `English summary (added 2008-02-11) `_
|

| Oikeusministeriön vastaus asiakirjapyyntöön liitteineen:
| `Vastausviesti `_
| `Yleistiedote `_
| `Tietoturvatiedote `_
| `Tekninen esittely `_
|

| Sähköäänestys-FAQ (ks. linkkilista dokumentin lopussa):
| http://www.effi.org/blog/kai-2007-08-24.html
|

| Kalifornian ja Ohion vaalijärjestelmätesteistä (Ohio käytti pelkkiin testeihin 1,9 miljoonaa dollaria):
| http://www.sos.ca.gov/elections/elections_vsr.htm
| http://www.sos.state.oh.us/sos/info/everest.aspx
|

| TietoEnator ei saa edes 199 ääntä laskettua oikein:
| http://www.kasvi.org/index.php?3725
|

| Effin aikaisempi asiakirjapyyntö:
| http://www.effi.org/yksityisyys/vaalitietojarjestelma/
|

| Effin pyytämättä antama lausunto vaalilaista:
| http://www.effi.org/julkaisut/lausunnot/om-vaalilaki.html
|

| Lainaus hallituksen esityksestä 14/2006 eduskunnalle vaalilain muuttamisesta,
| http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2006/20060014:
|

*”Yleisesti ottaen vaalijärjestelmämme toimii teknisessä mielessä
varsin hyvin, mistä on osoituksena se, että vaalit toimitetaan
ongelmitta ja niiden tulokset saadaan selville
kansainvälisestikin verrattuna nopeasti. Pakottavia
muutospaineita ei tässä suhteessa voidakaan katsoa olevan.”*

Electronic Frontier Finland ry on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esim. oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Lisätietoja Effin kotisivulta http://www.effi.org/