Oikeusministeriön vaalipäällikkö julistautuu marttyyriksi

Oikeusministeriön vaalipäällikkö julistautuu marttyyriksi
=========================================================

**Oikeusministeriön vaalipäällikkö väittää, että nykyisessä vaalijärjestelmässä pieni joukko ministeriön virkamiehiä voisi huomaamatta vaikuttaa vaalitulokseen.**

Effi julkaisi eilen tiedotteen otsikolla `Äänestysjärjestelmä ei
saa olla liikesalaisuus`__ (kannattaa muuten myös tutustua
tiedotteen lopussa olevaan lisätietolinkkilistaan).

__ http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2008-01-25.html

Oikeusministeriön vaalipäällikkö Arto Jääskeläinen vastasi tänään
julkaistussa Helsingin Sanomien artikkelissa `Sähköisestä
äänestyksestä salailusyyte`__.

__ http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/1135233573970

Jääskeläinen vastaa Effille ottamalla marttyyrin roolin: “Jos
tässä asiassa meidän puolueettomuutemme asetetaan
kyseenalaiseksi, voidaan samalla asettaa kyseenalaiseksi kaikki
toimittamamme vaalit.”

Antti Vähä-Sipilä vastaa Jääskeläiselle hyvin blogiartikkelissaan
`Sähköäänestyskeskustelu jatkuu`__:

__ http://www.asiantuntijat.org/~avs/blog/Yhteiskunta/fi.evoting-hesarissa.html

“Toisekseen, nykyisessä paperilappuäänestyksessä ei tarvitse
luottaa Oikeusministeriöön. Kuten kaikki ääniä äänestyspaikalla
laskemassa olleet tietävät, ensimmäisen ääntenlaskun suorittavat
kullakin äänestyspaikalla kilpailevien puolueiden edustajat ja
äänestyspaikkakohtaiset tulokset julkistetaan
netissä. Yksittäiset ääntenlaskijat voivat käydä tarkastamassa
oman paikkansa laskennan oikeellisuuden ja tarkistaa
kokonaistuloksen taskulaskimella. Jos tätä järjestelmää haluaisi
huijata, pitäisi olla usean puolueen maantieteellisesti kattava
salaliitto, jolla on kiinnijäämisriski jokaisella
äänestyspaikalla. Tarkistuslaskentaa varten paperiäänet
säilötään, mutta sähköääniä ei voida vastaavasti
järjestelmäriippumattomasti varmistaa.”

“On mielestäni melko selvää, että näin perustavanlaatuisia
asioita ei Oikeusministeriö voi ymmärtää vahingossa
väärin. Kommentit kuulostavat pikemminkin yritykseltä peittää
sitä tosiseikkaa, että sähköäänestys avaa suuren reiän
äänestyksen luotettavuuteen, eikä ilman paperivarmistusta sille
voida mitään.”

On surullista, että oikeusministeriö on päättänyt vastata
asialliseen kritiikkiin tällä tavalla.

Sitä paitsi kukaan ei ole epäillyt nykyisiä viranhaltijoita
vaalitulosten väärentäjiksi. Nyt suunnitellun vaalijärjestelmän
pitäisi kuitenkin olla luotettava ja vaikuttaa luotettavalta
myös tulevaisuudessa, kun yhteiskunnalliset olot voivat olla
toisenlaiset. Sopivissa oloissa yhteiskuntajärjestys voi kaatua pelkästään
siitä, että vaalituloksen oikeellisuudesta esitetään uskottava
epäily.

Niin, ja Jääskeläinen pitää luontevana, että oikeusministeriö
valitsee ulkopuoliset äänestysjärjestelmän testaajat.

Hyvien asiantuntijoiden löytäminen vaatii
asiantuntemusta. Jääskeläisellä ei taida tämänkään päivän
kommenttien perustella olla mitään haluja antaa
lempilastaan oikeasti riippumattomien akateemisten
huippuasiantuntijoiden riepoteltavaksi – kuten esimerkiksi
Kaliforniassa__ ja Ohiossa__ tehtiin. Testausurakan saa
luultavasti jokin konsulttifirma ja raportin johtopäätökset ovat
ennalta arvattavissa.

__ http://www.sos.ca.gov/elections/elections_vsr.htm
__ http://www.sos.state.oh.us/sos/info/everest.aspx

—–

Tämä dokumentti on `Public Domainia`__.

__ http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/