EFFI: Lakivaliokunta luovuttamassa poliisin valtuuksia viihdeteollisuudelle

Aiheeseen liittyviä dokumentteja (lisäys 7.5.2005):

– Lakivaliokunnan puheenjohtajan `Tuija Braxin vastine`__, 28.4.2005.

– `Tuija Braxin vastine kommentoituna`__, 6.5.2005.

__ http://www.effi.org/tekijanoikeus/brax-vastine.html
__ http://www.effi.org/tekijanoikeus/brax-kommentti.html

—–

| Helsinki 18.4.2005
| **Lehdistötiedote**
| Electronic Frontier Finland – EFFI ry
|

EFFI: Lakivaliokunta luovuttamassa poliisin valtuuksia viihdeteollisuudelle
===========================================================================

Electronic Frontier Finland ry (EFFI) on järkyttynyt eduskunnan
lakivaliokunnan lausunnosta tekijänoikeuslakiuudistukseen. Valiokunta
on myöntynyt viihdeteollisuuden vaatimukseen saada
Internet-palveluntarjoajilta tietyn verkko-osoitteen takana olevan
tilaajan henkilötiedot, jos epäillään, että tekijänoikeuksia
loukataan. Kaiken lisäksi epäillyn verkkoyhteyskin voidaan katkaista,
jos “tekijälle koituvat taloudelliset menetykset muodostuisivat
huomattaviksi”.

Tekijänoikeuden haltija voisi siis pelkän epäilyn perusteella hakea
tuomioistuimelta määräyksen, joka pakottaisi operaattorin katkaisemaan
asiakkaan verkkoyhteydet ja antamaan asiakkaan henkilötiedot. EFFIn
mielestä tällainen sääntö polkee törkeästi kansalaisten
perusoikeuksia.

EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen avaa: “Muilta osiltaan lausunto on
varsin hyvä. Mutta tämän suuruusluokan lisäystä ei koskaan pitäisi
tehdä lakiin käsittelyn loppusuoralla – ainakaan kuulematta laajalti
muitakin kuin sisältöteollisuuden edustajia!”

Verkkoyhteyden katketessa loppuu myös kaikkien kyseistä yhteyttä
käyttävien sähköpostiviestintä ja asiointi verkkopankeissa. EFFI
toivoo, että näin laajakantoiset yksilön vapauksia vaarantavat
uudistukset kierrätettäisiin aina perustuslakivaliokunnan kautta.
“Kaiken lisäksi esitetyn uudistuksen tapa on täysin väärä – samojen
säännösten tulisi koskea kaikkia rikkomuksia, ei vain tekijänoikeutta.
‘Oikea’ paikka pykälille olisi ollut sähköisen viestinnän
tietosuojalaki, johon eduskunta ei itse halunnut niitä kuitenkaan
ottaa käsitellessään lakia vain vuosi sitten”, täydentää Oksanen.

“Tietoja ei tulisi luovuttaa muuten kuin poliisitutkinnassa laissa
säädetyin perustein, eikä koskaan suoraan asianomistajille”, linjaa
EFFIn hallituksen jäsen Kai Puolamäki ja jatkaa: “Kuka tahansa voisi
vaatia teletunnistamistietojen luovuttamista ja Internet-yhteyden
katkaisua tarpeeksi uskottavalta kuulostavan tekijänoikeussyytöksen perusteella.
Esimerkiksi skientologikultti on vaatinut saada tietää toimintaansa
kritisoineiden henkilötietoja tekijänoikeuksiin vedoten.”

Muutosesityksen taustalla on levy-yhtiöiden tekemä hakemus Helsingin
käräjäoikeudelle turvaamispäätöksen saamiseksi KaZaA-käyttäjää vastaan
viime vuoden lopulta. Tuomioistuin hylkäsi hakemuksen alkumetreillä
(Dnro 04/22468). Levyteollisuus ei kyennyt osoittamaan, että
intressivertailussa sen päätöksestä saama hyöty olisi merkittävämpi kuin
käyttäjälle koituva vahinko.

Puolamäki toteaa lopuksi: “Sisältöteollisuuden argumentit eivät
vakuuttaneet tuomioistuinta ja nyt näyttää siltä, että hovioikeuden
lisäksi he valittivat suunnitellusti myös eduskuntaan.”

Lisätietoja
———–

| Lakivaliokunnan lausunto tekijänoikeuslakiehdotuksesta LaVL 5/2005 vp,
| `http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/utahref.scr?{KEY}=LaVL+5/2005+vp `_
|

| EFFIn lausunto tekijänoikeuslakiehdotuksesta 1.4.2005,
| http://www.effi.org/lausunnot/tekijanoikeus-050401.html
|

| EFFIn tietosivut tekijänoikeuslakiuudistuksesta,
| http://www.effi.org/tekijanoikeus-faq.html
|

| Käräjäoikeuden päätös (Dnro 04/22468), kantajan hakemus ja vastaajan vastaus:
| http://www.effi.org/tekijanoikeus/aanitteet/karajaoikeus-2004-12-21.pdf
| http://www.effi.org/tekijanoikeus/aanitteet/karajaoikeus-kantaja-2004-12-21.pdf
| http://www.effi.org/tekijanoikeus/aanitteet/karajaoikeus-vastaaja-2004-12-21.pdf
|

| Ville Oksanen
| Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
| ville.oksanen@effi.org
| 040 536 8583
|

| Kai Puolamäki
| Hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
| kai.puolamaki@effi.org
| 050 522 8111
|

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja
Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global
Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta
osoitteessa http://www.effi.org/