Linus Torvalds: Ei EU:n ohjelmistopatenteille

Helsinki 22.9.2003
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland – EFFI ry

Linus Torvalds ja Alan Cox ovat lähettäneet avoimen kirjeen
europarlamentaarikoille, jossa he toivovat selkeitä rajoja
ohjelmistopatentoinnille. Parlamentti äänestää asiasta keskiviikkona 24.9. ja
äänestyksestä odotetaan tiukkaa.

Linus Torvalds kommentoi: “Kokemukset USA:sta osoittavat, että
ohjelmistopatenteista ei ole juuri kenellekään hyötyä paitsi ehkä juristeille.
Linux-käyttöjärjestelmän kehittämisessä patentit ovat ainainen uhka, mikä
hidastaa merkittävästi kehitystyötä.” Hän jatkaa: “Toivottavasti kaikki
suomalaiset eurokansanedustajat näkevät tässä Suomen ja EU:n edun eivätkä salli
saman kaaoksen siirtämistä tänne.”

Alan Cox puolestaan toteaa: “Yhdysvaltalaiset yritykset siirtävät paraikaa
työpaikkoja muihin maihin. Syynä ei ole pelkästään työn hinta, vaan myös
patenttioikeudenkäyntien riski”, ja jatkaa: “Omaksumalla samanlaisen
patenttikäytännön EU menettää myös tuhansia työpaikkoja.”

Suomi on ottanut ohjelmistopatentteja puoltavan kannan. Aikaisemmin
eduskunnassa hyväksytty Suomen virallinen kanta puoltaa patentoinnin
laajentamista siitä, mitä nykyinen lainsäädäntö sallii. Linus Torvalds
arvostelee päätöksentekoa: “Tekstiä lukiessa tulee selväksi, että asiasta
päättäneillä henkilöillä ei ollut mitään käsitystä ohjelmistokehityksen
todellisuudesta. Erityisesti avoimeen lähdekoodiin viittaavissa kohdissa on
ilmeisiä asiavirheitä.”

Sen sijaan enemmistö suomalaisista eurokansanedustajista on ottanut
julkisesti patentoinnin vastaisen kannan. Osa edustajista on kuitenkin vielä
epävarmoja ja lähteet Brysselistä kertovat syynä olevan Nokian lobbauksen
patentoinnin puolesta. Torvalds ei säästele sanoja: “Nokian kannalta on
todellisuudessa sama mikä tilanne on patentoinnissa niin kauan kuin pelisäännöt
ovat yhtenevät kaikille sen kilpailijoille. Sen sijaan patentit estävät uusien
kilpailijoiden tulemisen markkinoille, mikä on tietysti markkinajohtajan
kannalta hyvä asia.”

Suomessa ohjelmistopatentoinnin vastaista kampanjan koordinoinut Electronic
Frontier Finland ry on erittäin tyytyväinen Linus Torvaldsin ja Alan Coxin
kannanotosta. Järjestön puheenjohtaja Mikko Välimäki kommentoi: “Toivottavasti
viimeistään nyt kaikki suomalaiset eurokansaedustajat uskovat, että
ohjelmistopatenteista on oikeasti haittaa. Toivomme myös, että Suomen
hallituksen virallinen kanta patentointiin otetaan uuteen harkintaan, jos asia
palautuu ministerineuvoston käsittelyyn parlamentin äänestyksen jälkeen.”

Lisätietoja:

Avoin kirje suomeksi:
http://www.effi.org/patentit/patents_torvalds_cox_fi.html

Avoin kirje englanniksi:
http://www.effi.org/patentit/patents_torvalds_cox.html

Avoin kirje ruotsiksi:
http://www.effi.org/patentit/patents_torvalds_cox_sv.txt

Suomen kanta ohjelmistopatenttidirektiiviin:
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/utahref.scr?{KEY}=U+45/2002

EFFI:n sivut ohjelmistojen patentoinnista:
http://www.effi.org/patentit/

Tämä dokumentti englanniksi: Linus
Torvalds and Alan Cox: Please say no for software patents

Linus Torvalds
torvalds@osdl.org

Alan Cox
alan@lxorguk.ukuu.org.uk

Mikko Välimäki
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
mikko.valimaki@effi.org
050 598 0498

Linus Torvalds on Linux-käyttöjärjestelmän alullepanija ja pääkehittäjä.
Alan Cox on pitkään ollut yksi Linuxin tärkeimmistä kehittäjistä.

Electronic Frontier Finland – EFFI ry on perustettu käyttäjien ja
kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii
vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta,
tekijänoikeudesta ja yksityisyyden suojasta Suomessa ja Euroopassa. EFFI on
European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin
jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa
http://www.effi.org/.