Effi mukaan tietoyhteiskuntakaaren seurantaryhmiin

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut valmisteilla olevan tietoyhteiskuntakaaren seurantaryhmän. Lainvalmistelun tueksi perustetaan joukko alaryhmiä. Ilahduttavasti nämä alaryhmät ovat avoimia kaikille yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat olla mukana tietoyhteiskuntakaaren valmistelussa. Effi aikoo liittyä joukkoon.

Tämänhetkiset alatyöryhmät ovat:

  • Toimilupajärjestelmän uudistaminen
  • Huomattavan markkinavoiman sääntely ja yhteenliittäminen (+)
  • Sähköisen viestinnän ja palveluiden tietoturvan ja jatkuvuuden turvaaminen (*)
  • Viranomaisten avustamisesta aiheutuvat kustannukset (+)
  • Viranomaisverkon käyttäjäryhmät
  • Kuluttajansuojaa koskevien säännösten tarkistaminen (*)
  • Sähköisen viestinnän yksityisyyden suojaa koskevien säännösten tarkistaminen (*)

Vähintään tähdellä merkatut koskettavat meitä Effissä suoraan. Mahdollisesti kiinnostavia (+) olisivat myös viranomaisten avustamisesta aiheutuvat kustannukset ja huomattavan markkinavoiman sääntely ja yhteenliittäminen.

Tavoitteena olisi Effistä muodostaa tiimejä seuraamaan ryhmiä. Kiinnostuksestaan alatyöryhmiin voi ilmoittautua minulle sähköpostitse. Katsotaan millaisia kiinnostusryhmiä muodostuisi, ja otetaan sitten yhteyttä työryhmien vetäjiin ja ilmoittaudutaan mukaan.