Internetin vaaroja lapsille liioiteltu

Yhdysvaltain osavaltioiden oikeusministerien nimittämä, Harvardin yliopiston Berkman-keskuksen vetämä työryhmä on analysoinut Internetin lapsille aiheuttamia vaaroja. `Raportissaan `_ työryhmä toteaa mm., että

* lasten netissä kohtaamat vaarat eivät yleensä ole olennaisesti erilaisia tai sen suurempia kuin netin ulkopuolellakaan;

* suurimmat uhat ovat etenkin ikätovereiden tekemä kiusaaminen ja häirintä, eivät pedofiilit;

* Internet ei merkittävästi lisää vaaraa törmätä pornografiseen aineistoon vahingossa;

* kaikki lapset eivät ole yhtä suuressa vaarassa, netissä riskialtteimmat ovat sitä muuallakin: riskit eivät riipu niinkään käytetystä tekniikasta kuin riskialttiista käytöksestä yleensä.

Raportti kehottaa lisäämään tutkimusta ja miettimään huolella mitä lapsiin kohdistuvista riskeistä oikeasti tiedetään, että
voitaisiin päättää mitkä keinot tehoavat.

Ks. myös `New York Timesin artikkeli `_ aiheesta.