Lehtovaaran vaatimukset ja sananvapaus

EFFIn yksi perustajista ja nykyinen hallituksen jäsen Herkko Hietanen on päätynyt sattumalta EFFIn näkökulmasta mielenkiintoisen sananvapaustapauksen keskipisteeseen (Herkko ja Lehtovaara)

Asiat lähtivät liikkeelle joulukuussa 2003 syödystä illallisesta, jonka aikana palvelu oli Herkon (ja muiden osallistujien) mielestä huonoa. Herkko lähetti reklamaation ravintolaan ja kun siihen ei alkanut kuulua vastausta, julkaisi sitten ko. vastineen myös blogissaan. Lehtovaara ilmeisestikin totesi asian pari viikkoa sitten ja lähetti Herkolle täysin asiattoman uhkailukirjeen ravintolan omistajan omistaman asianajotoimiston nimissä.

Herkon tapauksessa kirje sai ansaitsemansa vastaanoton, mutta moni muu olisi sen seurauksena ottanut välittömästi materiaalit pois verkosta. Suomessa sananvapaus on kuitenkin hyvin tehokkaasti suojattu. Esimerkiksi yksittäinen kansalainen saa vapaasti kritisoida yrityksiä ja esimerkiksi kunnianloukkaus ei tule edes kyseeseen, koska ainoastaan “luonnollisen henkilön” (ts. ihmisen) kunniaa voidaan loukata. Jossain poikkeuksellisissa tapauksissa yrityksiin kohdistunut kritiikki voi tosin samalla kohdistua ihmiseen. Joka tapauksessa laista (RL 24:9 § 2 mom.) löytyy laaja rajaus elinkeinoelämän osalta:

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

Asiasta on olemassa myös asiallinen ennakkatapaus KKO 2005:1, jossa hyvin värikkään ravintolapakinan kirjoittaja vapautettiin syytteestä.

On lisäksi hyvä huomata, että tällainen täysin perusteeton korvauksilla ja oikeustoimilla uhkailu on helposti
Suomen Asianajoliiton sääntöjen vastaista.

Parit linkit: Blogilista: Lehtovaara, BoingBoing, Taloussanomat.