EFFI ei ole supistamassa tekijänoikeutta

========================================
EFFI ei ole supistamassa tekijänoikeutta
========================================

Julkisuudessa on esitetty kannanottoja, joiden mukaan EFFI on
“lakkauttamassa tekijänoikeutta” tai vaatimassa “musiikin ja elokuvien
vapaata Internet-levitystä”. Kumpikin väite on väärä, eikä perustu
EFFIn lausuntoihin.

Tällaisissa EFFIä kritisoivissa kannanotoissa on usein kyse
vilpittömästä väärinymmärryksestä. Joskus kyseessä on kuitenkin myös
tarkoitushakuinen ja tietoinen omien etujen ajaminen. Olipa syy
kannanottoihin mikä tahansa, niin asiaa on syytä selventää.

Eduskunnan käsittelyssä oleva tekijänoikeuslakiehdotus HE 28/2004 vp –
jota EFFI on kritisoinut – ei sisällä yhtään säännöstä, joka
supistaisi tekijänoikeuksia voimassa olevaan lakiin verrattuna. Sen
sijaan lakiehdotus sisältää useita tekijänoikeuden laajennuksia.
Lakiehdotuksen arvostelussa ei siis ole kyse tekijöiden oikeuksien
vähentämisestä, vaan käyttäjien oikeuksien merkittävän supistamisen
estämisestä. Teosten suojaksi rakennetut käytön valvontajärjestelmät
(teoksen lukeminen voi vaatia rekisteröitymisen) ja käyttöestot
(teosta voi lukea vain tiettynä aikana, tietyssä paikassa ja tietyllä
laitteella) ovat jo uhka myös sananvapaudelle__ ja yksityisyydelle.

__ http://www.effi.org/tekijanoikeus/laki/tekijanoikeus-faq.html#SANANVAPAUS

EFFI onkin vastustanut joitakin ehdotettuja tekijänoikeuden
laajennuksia, mistä kerrotaan enemmän EFFIn `Tekijänoikeus-FAQissa`__.

__ http://www.effi.org/tekijanoikeus-faq.html

Vertaisverkoissa ilman oikeudenhaltijan lupaa ja ilman
ansiotarkoitusta levitettävät musiikki- ja elokuvatiedostot ovat
ajankohtainen aihe. Oikeudenhaltijoiden edunvalvontajärjestöt ovat
hyökänneet tällaista vertaisverkkolevitystä vastaan agressiivisesti,
niin kampanjoimalla uusien lakien puolesta, kuin haastamalla
vertaisverkkojen käyttäjiä oikeuteen ja häiritsemällä
tietoliikennettä.

EFFIn mielestä oikeudenhaltijat saavat ajaa etujaan oikeusteitse,
mutta ei `omankädenoikeudella`__. Toisaalta EFFI on vaatinut
`kohtuutta vahingonkorvauksiin ja rangaistuksiin`__.

__ http://www.effi.org/tekijanoikeus/vertaisverkkohairinta.html
__ http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2004-12-16.html

Levy-yhtiöiden ja käyttäjien välillä on käynnissä kilpavarustelu,
jolle ei näy loppua. Oikeusjutut tai lakien jatkuva tiukentaminen
eivät ratkaise musiikin vertaisverkkolevitykseen liittyviä ongelmia.
EFFI on `ehdottanut`__ ongelmaan ratkaisuksi pakkolisenssijärjestelmää
musiikin jakamiselle netissä. Järjestelmässä tekijät saisivat musiikin
vertaisverkkojakelusta korvauksen samalla periaatteella kuin nykyään
radiosoitosta.

__ http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2004-10-08-2.html

On huomionarvoista, että tekijänoikeuden supistamisen sijasta EFFI on
päinvastoin kannattanut joitakin tekijänoikeuden laajennuksia –
erityisesti silloin, kun kyse on ollut nimenomaan tekijöiden
oikeuksista. Esimerkiksi lausunnossaan eduskunnalle 1.4.2005 EFFI
kannatti musiikkivideoiden tekijänoikeusmaksujen tilittämistä myös
esittäville taiteilijoille.

EFFI ei siis ole ajanut tekijänoikeuslakiehdotusta tai
vertaisverkko-oikeudenkäyntejä kommentoidessaan tekijänoikeuden
supistamista. Sen sijaan EFFI on vastustanut tekijänoikeuksien
jatkuvaa laajentamista, joka uhkaa muuttaa hyvin radikaalisti sitä
tasapainoa, joka on vallinnut yhteiskunnan ja tekijänoikeuden
haltijoiden välillä – jälkimmäisen ryhmän eduksi.

Lisätietoja
———–

| Tekijänoikeus-FAQ, tietoa tekijänoikeuslakiuudistuksesta,
| http://www.effi.org/tekijanoikeus-faq.html
|

| EFFIn lausunto eduskunnalle tekijänoikeuslakiehdotuksesta HE 28/2004 vp,
| http://www.effi.org/lausunnot/tekijanoikeus-050401.html
|

| Kai Puolamäki
| Hallituksen jäsen
| kai.puolamaki@effi.org