Dokumentteja sähköisen äänestyksen kehittämisestä

Oikeusministeriön sivuilla on joitakin
dokumentteja sähköisen äänestämisen kehittämisestä.
Näistä dokumenteista ei kuitenkaan selviä juuri mitään teknisiä yksityiskohtia.

Alla on oikeusministeriöltä lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta
perusteella saadut sähköisen äänestämisen kehittämistä koskevat dokumentit.

Dokumentit saatiin seuraavankaltaisella oikeusministeriön kirjaamoon
6.8.2005 sähköpostitse lähetetyllä pyynnöllä. Oikeusministeriö vastasi
pyyntöön hyvin pitkällä viiveellä, saimme dokumentit vasta 11.10.2005
(lain mukaan asiakirjapyyntöön pitäisi reagoida kahden viikon
kuluessa).

Sivulla http://www.vaalit.fi/14912.htm on 12.1.2004 päivätty muistio
"Vaalitietojärjestelmän kehittäminen /II".

Muistiossa viitataan seuraaviin kahteen dokumenttiin, joista pyydän
teitä lähettämään minulle kopion:

  • Oikeusministeriön TietoEnatorilta tilaama vaalitietojärjestelmän
    esimäärittely, valmistunut 6.11.2003.
  • Oikeusministeriön SysOpenilta tilaama vaalitietojärjestelmän
    teknisen arkkitehtuurin selvitys, valmistunut 12.1.2004.

Pyydän teitä lähettämään kopion myös mahdollisista uudemmista
vaalitietojärjestelmän teknisiin ominaisuuksiin liittyvistä
asiakirjoista.

Pyynnön peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta.