Teleliikenteen tallennusvelvollisuus – miten äänestettiin

Ensimmäisestä liitteestä nähdään hyvin yksiselitteisesti miten edustajat äänestivät.

Suomalaisten edustajien äänestykset

Kiinnostavin luonnollisesti on miten suomalaiset äänestivät. Alla seikkaperäisesti listattu suomalaisten äänet niin koko direktiiville kuin sen eri kohdille.

Direktiivi hyväksyminen

Edustaja Äänesti
HASSI Satu vastaan
KAUPPI Piia-Noora vastaan
PAASILINNA Reino vastaan
SEPPÄNEN Esko vastaan
STUBB Alexander vastaan
VIRRANKOSKI Kyösti Tapio vastaan
ITÄLÄ Ville puolesta
JÄTTEENMÄKI Anneli ei ääntä
LAX Henrik ei ääntä
LEHTINEN Lasse ei ääntä
MYLLER Riitta ei ääntä
TAKKULA Hannu ei ääntä
VÄYRYNEN Paavo ei ääntä

Direktiiviin tehtävät muutokset

Edustaja lisäys 47 lisäys 69 lisäys 75 lisäys 81 lisäys 85 Kompromissi 1 propmod
HASSI Satu kyllä ei ei ei ei ei ei
KAUPPI Piia-Noora kyllä ei ei ei ei ei ei
PAASILINNA Reino ei kyllä ei ei ei ei ei
SEPPÄNEN Esko kyllä kyllä ei kyllä ei ei ei
STUBB Alexander kyllä ei ei ei ei ei ei
VIRRANKOSKI Kyösti Tapio kyllä ei ei ei ei ei ei
MYLLER Riitta ei ei

ei ei ei ei ei
VÄYRYNEN Paavo kyllä ei

ei ei ei ei ei
ITÄLÄ Ville ei kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä
LEHTINEN Lasse ei kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä
JÄTTEENMÄKI Anneli ei ääntä
LAX Henrik ei ääntä
TAKKULA Hannu ei ääntä

Kaikkien äänestykseen osallistuneiden edustajien äänet
http://www.ffii.be/doc/dataretention.html

lisäys 47, direktiivin hylkäys

Lisäys hylkäisi koko direktiivin.

lisäys 69, mihin rikoksiin tallennettua dataa voidaan käyttää

Lisäys poistaa Komission vaatimuksen datan käytön ainoastaan vakaville rikoksille kuten terrorismille ja organisoidulle rikollisuudelle. Lisäyksessä ei mainittu mihin rikoksiin dataa voitaisiin käyttää.

lisäys 75, epäonnistuneiden puheluiden tallentaminen

Lisäys vaatii epäonnistuneiden puheluiden ja Internet puheluiden tallentamisen.

lisäys 81, kahden vuoden tallennusaika

Lisäys vaati kahden vuoden tallennusaikaa. Kaikki liikkeet, puhelut, sähköpostit ja surffailut netissä olisi siis tallennettu kahdeksi vuodeksi.

Komission ehdotus 6-12 kuukauden tallennusajaksi oli Euroopan tietosuojavaltuutetun mielestä pisin hyväksyttävä aika. Tutkimus tallennusvelvollisuudesta paljasti kolmen kuukauden olevan riittävä ja kuuden olevan optimaalinen.

lisäys 85, yritykset maksajina

Lisäyksen mukaan palveluntarjoajat joutuisivat maksamaan tallennuksen.

Kompromissi 1

Direktiivi itsessään sisälsi paljon ristiin laadittuja pykäliä jotka piti muuttaa ennen hyväksymistä. Kompromissi 1 siis sisältää useita muutoksia joita muun muassa Suomi oli ajamassa.

Lähde
FFII
http://www.ffii.org