Electronic Frontier Finland - Effi ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Electronic Frontier Finland - Effi ry

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Jäsenvastaava Tapani Tarvainen, jasenasiat@effi.org, PL 239, 00101 HELSINKI.

3. Rekisterin tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

4. Rekisterin sisältämät henkilötiedot

Etu- ja sukunimi, kotipaikka, tieto jäsenyydestä ja jäsenmaksusta, sähköpostiosoite, postiosoite (vapaaehtoinen), puhelinnumero (vapaaehtoinen).

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä (jäseniltä) itseltään näiden liittyessä yhdistyksen jäseniksi tai päivittäessä tietojaan.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä tai käsitellä EU/ETA-alueen ulkopuolelle, poikkeuksena jäsenmaksulaskujen lähettäminen sähköpostitse, jolloin sähköposti saattaa joutua EU/ETA-alueen ulkopuolelle sekä tilanne, jossa jäsen ilmoittaa muutoksesta sähköpostitse, jolloin tieto saattaa kulkea EU/ETA-alueen ulkopuolista reittiä tai levitä sinne.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen rekisteri sijaitsee Suomessa sijaitsevalla, yhdistyksen hallinnoimalla palvelimella. Käyttöoikeus rekisteriin on vain hallituksen nimeämillä toimihenkilöillä. Manuaalista aineistoa ei ole.

8. Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään niin kauan kuin henkilö on yhdistyksen jäsen. Tiedot poistetaan jos jäsen pyytää eroa tai hallitus erottaa jäsenen.

9. Tietojen tarkastus- ja korjaamisoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa tietonsa tai vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietopyyntö tai korjausvaatimus lähetetään kohdassa 2. mainitulle rekisteristä vastaavalle joko sähköisesti tai kirjallisesti. Pyynnön vastaanottaja arvioi onko pyynnön esittäjä tunnistettu riittävällä varmuudella.