Rekisteriseloste Effin jäsenluettelosta

Korvattu tietosuojaselosteella

Rekisteriseloste Electronic Frontier Finland ry:n jäsenluettelosta

1. Rekisterinpitäjä

Electronic Frontier Finland – Effi ry, Helsinki

1.1 Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteystiedot

Tapani Tarvainen
Electronic Frontier Finland - Effi ry
PL 239
00101 Helsinki
jasenasiat@effi.org

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain määräämä velvoite
ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen
ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

3. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä
tiedoista tai tietoryhmistä

Rekisteröityjen ryhmä on Electronic Frontier Finland ry:n jäseneksi
hyväksytyt henkilöt. Rekisteröidyistä merkitään rekisteriin
yhdistyslain vaatimat tiedot ja muita yhteydenpitoon ja yhdistyksen
toimintaan tarvittavia tietoja, kuten täydellinen nimi, osoite,
kotipaikka, sähköpostiosoite ja tiedot maksetuista jäsenmaksuista.

4. Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja
Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietoja ei siirretä Euroopan
Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

5. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisteri on tallennettu ATK:lle, johon pääsy on rajoitettu ainoastaan
rekisterinpitäjän edustajalle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ovat jäsenten yhdistykselle
itsestään antamat tiedot ja jäsenmaksujen maksamisen yhteydessä
rekisteröityvät tilitapahtumat.