Ottaako Effi kantaa asiaan X?

=============================
Ottaako Effi kantaa asiaan X?
=============================

Effin tarkoituksena on toimia kansalaisten sähköisten oikeuksien suojaamiseksi ja edistämiseksi niin Internetissä kuin yhteiskunnassa laajemminkin. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys muun muassa seuraa ja kommentoi toimialaansa liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä.

Usein saamme tietää asioista, joihin otamme kantaa, asianosaisten ja muiden asiasta kiinnostuneiden ilmoituksen perusteella. Olemmekin kiitollisia toimialaamme liittyvistä vihjeistä ja muusta palautteesta.

Otamme huomioon muun muassa seuraavia asioita miettiessämme, puutummeko johonkin tiettyyn asiaan:

– Kohdistamme rajalliset voimavaramme mieluiten asioihin, joilla on eniten yhteiskunnallista merkitystä.

– Effin toiminta perustuu kokonaan vapaahtoistyöhön. Monet hyvät projektit jäävät toteutumatta, koska kukaan ei ehdi tehdä asialle mitään. Voisitko sinä tehdä jotain asian hyväksi?

– Yhdistyksen hallituksella on jäsenten antama mandaatti ottaa kantaa vain yhdistyksen toimialaan (sähköiset oikeudet) kuuluviin asioihin. Kaikkiin tärkeisiin asioihin emme siis voi puuttua. Muille asioille on muut yhdistykset, joista monissa toimii aktiivisesti myös Effin jäseniä.

– Meidän on erityisen vaikea kommentoida asioita, joista ei ole saatavana vahvistettuja tietoja (asiakirjoja, tiedotteita jne.).

– Olemme erittäin kiinnostuneita seuraamaan yhdistyksen toimialaan liittyviä asioita ja oikeudellisia prosesseja. Pääsääntöisesti emme kuitenkaan voi antaa yksittäistapauksissa asianosaisille lainopillista neuvontaa. Voimavaramme eivät siihen riitä, eikä yhdistyksellä ole esimerkiksi lakitoimistoilta löytyvää vastuuvakuutusta.

– Pääsääntöisesti emme myöskään puutu yksittäistapauksiin, jos on olemassa käyttämätön valitustie (ks. alla).

Oikeudellisia neuvoja kannattaa usein kysyä viranomaiselta, jolla on (toisin kuin Effillä) myös valvontaoikeuden toteuttamiseksi laissa annetut valtuudet.  Neuvontaa antavat ja valituksia tutkivat maksutta muun muassa seuraavat viranomaiset:

– Henkilötietoasiat, roskaposti: Tietosuojavaltuutetun toimisto

– Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan väliset asiat, mm. käyttöehtosopimukset: Kilpailu- ja kuluttajavirasto

– Viranomaisten toiminnan lainmukaisuus ja virkavelvollisuuden hoito: Oikeuskanslerinvirasto, Eduskunnan oikeusasiamies

– Yleiset rikosasiat: Poliisi

– Yksittäiset oikeudenkäynteihin tai muihin oikeudellisiin kysymyksiin
liittyvät asiat oikeusapulain asettamissa rajoissa: Oikeusaputoimistot