Electronic Frontier Finland – Effi ry:n ylimääräinen kokous, 4.2.2018 Helsinki

Paikka: Helsinki, Ravintola Vltavan Havel-kabinetti

 • Kokouksen avaus
  • Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Romppainen avasi kokouksen kello 13:08.
 • Järjestäytyminen
  • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen ja sihteeriksi Timo Karjalainen.
  • Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Topi Toosi ja Lars Wirzenius.
  • Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 • Tiina Isonin vapauttaminen hallituksen jäsenyydestä
  • Tiina Ison ilmoitti eriävänä mielipiteenään, että terminologian pitäisi olla kokouskutsussa ja pöytäkirjassa erottaminen kuten asianmukainen tarkoitus on.
  • Ahto Apajalahti poistui kokouksesta klo 13:25.
  • Äänestyksessä klo 13:36 9 ääntä kannatti Isonin vapauttamista, 1 ääni vastaan ja 1 tyhjä.
  • Kokous päätti vapauttaa Tiina Isonin hallituksen jäsenyydestä.
  • Tiina Ison ilmoitti eriävänä mielipiteenään, että terminologian pitäisi olla kokouskutsussa ja pöytäkirjassa erottaminen kuten asianmukainen tarkoitus on.
  • Tiina Ison poistui kokouksesta klo 13:40.
 • Vuoden 2016 tilinpäätös ja tilikertomus
  • Timo Karjalainen esitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen ja tilikertomuksen.
 • Toiminnantarkastajien lausunto vuodesta 2016
  • Käytiin läpi ja hyväksyttiin toiminnantarkastajien lausunto.
 • Vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille vuodelta 2016
  • Tämän kohdan käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi Lauri Laitinen.
  • Kokous päätti yksimielisesti vahvistaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myöntää tili- ja vastuuvapauden vuodelta 2016 tilivelvollisille.
  • Kokouksen puheenjohtajaksi palasi Leena Romppainen.
 • Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:02.