Effin toimintasuunnitelma 2012

Electronic Frontier Finland – EFFI ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012

1. Yleistä

Electronic Frontier Finland jatkaa toimintaansa vuonna 2012 pitkälle aikaisemmin kehittyneiden mallien mukaisesti. Yhdistys toimii jatkossakin valppaana kansalaisten sähköisten oikeuksien puolustajana paikallisella, kansallisella, eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla.

2. Jäsenistö

Jäsenhankintaa jatketaan mahdollisimman aktiivisesti. Jäsenhankinnan perustan tulee muodostamaan tuloksekas toiminta, jonka mahdollisimman monet potentiaaliset jäsenet kokevat omakseen. Effi osallistuu järjestöesittelyihin mahdollisimman monessa kohteessa. Esittelyjä tuetaan tarjoamalla tarkoitusta varten koostettua materiaalipakettia aktiivisesti jäsenistölle. Tämänhetkinen materiaalipaketti: banderolli sekä rollup ja jaettavaksi Under Surveillance -sarjakuva, Sähköisen äänestyksen ongelmat -lehtinen, Internetin estot -lehtinen, Richard Stallmanin Oikeus lukea sekä yhdistyksen esite.

3. Päätöksenteko ja yleinen toiminta

Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa sähköpostitse. Tämän lisäksi fyysisiä kokouksia pidetään vuoden aikana 3-4. Eri aihepiireille nimetään omat vastuuhenkilöt, jotka vastaavat toiminnastaan hallitukselle. Tarvittaessa hallitus voi nimetä myös tilapäisiä työryhmiä vastaamaan laajemmista hankkeista.

4. Tiedotustoiminta

Effin tiedotustoiminta tulee jatkumaan pääasiassa nykyisellä linjalla ja sen rungon muodostavat:

 • Lehdistötiedotteet ja muut julkiset kannanotot.
 • Kotisivu, jonne kerätään julkaistavat materiaalit.
 • Säännöllinen, julkinen tiedote.
 • EDRi-gram -uutissähkeen suomennos.
 • Effin blogi, jota kehitetään nopeammin reagoivaan suuntaan.

Näiden lisäksi:

 • Mahdollisuuksia uusien viestintäkanavien perustamiseen tutkitaan.
 • Yhteisöllisten medioiden käyttämistä parannetaan.
 • Tuotetaan esittely- ja tiedotusmateriaalia paikallistason Effi-toimijoiden käyttöön.
 • Parannetaan tiedotusta suoraan puolueisiin.
 • Tuotetaan lyhyt video Effin perusesittelystä messu- ym. käyttöön.

Painetut materiaalit:

 • Under Surveillance -sarjakuva (sähköisesti myös suomeksi vuonna 2012)
 • Sähköisen äänestyksen ongelmat -lehtinen (tarpeen painaa yhä, uudistetaanko?)
 • Yhdistyksen yleisesite (uudistettu versio vuonna 2012)
 • Effin hallitusohjelmatavoitteet
 • Oikeus lukea
 • Internetin estot

Laaditaan uutta materiaalia:

 • Suomennetaan muita EDRin bookletteja (esim. ACTA)
 • Kansalaisen tietosuojaopas
 • Lehtiset:
  • Miksi sananvapaudella on väliä?
  • Copyrightin kiusat

4.1. Jäsenistöön kohdistuva tiedotus

 • Riittävän usein ilmestyvä sisäinen tiedote, joka yritetään saada
  mahdollisimman monelle jäsenelle.
 • Effi-Alert – sähköpostikirje välitöntä reagointia vaativiin
  tapahtumiin.
 • Wikin käyttöä lisätään, erityisesti siellä olevaa linkkilistaa.
 • Sosiaalista mediaa (Facebook ja Google Plus) tehostetaan, tavoittavuus paranee.

4.2. Tekijänoikeusinfokampanja

Effi hakee Opetusministeriöltä tukea tekijänoikeusinfokampanjan toteuttamiseksi kansalaisille. Hanke budjetoidaan erikseen.

4.3. Kotisivu-uudistus

Uudistetaan kotisivut.

5. Vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon

Effi tulee jatkamaan aktiivista vaikuttamista lainsäädännön kehittämiseen sen kaikilla tasoilla, sekä puolueiden hallitusohjelmatavoitteisiin. Effillä on oma hallitusohjelmatavoitelista, jonka toteutumista seurataan aktiivisesti. Effi seuraa ja pyrkii vaikuttamaan myös yritysten ja muiden ei-valtiollisten toimijoiden Effin alaan liittyvään toimintaan.

Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin:

 • julkishallinnon tietoyhteiskuntahankkeiden seuranta
 • teletunnistetietojen tallennusvelvollisuus ja muut urkintahankkeet
 • nettisensuurihankkeiden seuranta
 • e-health -hankkeet, sähköinen potilasarkisto, sähköiset reseptit
 • ruuhkamaksut ja liikenteenseurantajärjestelmät
 • sähköisen äänestämisen jatkosuunnitelmien seuranta
 • tekijänoikeusjärjestelmän kehitys ja siihen liittyvät
  lainsäädäntöhankkeet
 • standardit, avoimuus ja rojaltivapaus
 • kansalaisten tiedonsaannin edistäminen, avoin data
 • sähköinen tunnistautuminen
 • anonyymin viestintämahdollisuuden turvaaminen

Lisäksi Effi ottaa aktiivisesti osaa suomalaiseen tietoyhteiskuntakeskusteluun ja osallistuu kansainvälisiin projekteihin sekä jatkaa seminaarien järjestämistä ajankohtaisista aiheista.

5.1 Eduskunta

 • Luodaan ja ylläpidetään kontakteja kansanedustajiin
 • Pyritään vaikuttamaan kansanedustajien kantoihin Effille tärkeissä asioissa.
 • Järjestetään eduskuntavierailu ja 1-2 yhteistapahtumaa

6. Yhteistyöverkostot

Kansallisesti

Effi jatkaa yhteistyötä ja keskustelua ihmisoikeus-, sananvapaus-, tekijänoikeus- ja nuorisojärjestöjen kanssa, esimerkiksi Amnesty Internationalin, Ihmisoikeusliiton, Suomen PENin, Suomen standardoimisliiton ja Suomen Internet-yhdistyksen (ISOC Finland). Myös alan viranomaisvaikuttajien, kuten tietosuojavaltuutetun ja lapsiasiavaltuutetun, kanssa toimitaan jatkossakin aktiivisesti.

Kansainvälisesti

Effi jatkaa aktiivista osallistumistaan European Digital Rightsin (EDRi) toimintaan, mitä kautta järjestöllä on suora tiedonhankinta- ja vaikutuskanava EU:hun. Effi pyrkii myös osallistumaan YK:n, erityisesti Internet Governance Forumin ja WIPOn tekijänoikeuskomitean toimintaan. Effi on ICANNin Non-Commercial Stakeholder Groupin jäsen.

Effi ottaa osaa resurssien rajoissa keskeisimpiin alan kansainvälisiin tapahtumiin, kuten Computers, Freedom and Privacy -konferenssiin, EuroDIGiin ja Internet Governance Forumiin, sekä Pohjoismaissa Free Society Conference and Nordic Summit -tapahtumaan. Yhteistyötä muiden alan järjestöjen kanssa pyritään parantamaan.

Vuonna 2012 EuroDIG on Tukholmassa: järjestetään ohjelmanumero ja haetaan rahoitusta Pohjoismaiden neuvostolta.

7. Paikallistoiminta

Paikallistoimintaa tarvitaan enemmän ja sitä kehitetään ja tuetaan. Paikallistapahtumiin on lainattavissa materiaalipaketti. Paikallistoimintaa on ollut jonkin verran pääkaupunkiseudulla, Oulussa, Turussa sekä Jyväskylässä, pyritään tekemään kaikilla mainituilla paikkakunnilla jotain ainakin pari kertaa vuodessa.

8. Talous

Yhdistyksen talous perustuu ensisijaisesti jäsenmaksutuloihin. Tämän lisäksi järjestö yrittää saada rahoitusta myös mahdollisilta yhteistyökumppaneilta sekä kansainvälisiltä säätiöiltä. Effi jatkaa myös jäsentuotteiden, kuten T-paitojen, myyntiä. Tuotevalikoimaa laajennetaan mahdollisuuksien mukaan. Myös yrityslahjoitusten mahdollisuuksia selvitellään.

Yhdistys anoo rahankeräyslupaa ja jos se saadaan, järjestää varainhankintakampanjan.

9. Ekskursiot

Effi järjestää vierailuja yhdistyksen toimialueeseen kuuluviin
kohteisiin, esim. Kansalliskirjastoon, alan yrityksiin ja tekijänoikeusjärjestöihin.

10. Tapahtumat

Effi osallistuu ainakin Assemblyille sekä mahdollisesti Alternative Partyyn sekä kirjamessuille. Kevätkaudella järjestetään ainakin yksi yhteistyötilaisuus eduskunnan kanssa. Osallistutaan Euroopan tietosuojapäivään (28.1.) ja kansainväliseen Freedom not Fear -teemapäivään. Isoveli-palkinnot jaetaan alkusyksystä. Järjestetään yhdistyksen aihepiiriin liittyviä video- ja keskusteluiltoja. Lisäksi mahdollisesti osallistutaan pienempiin tapahtumiin ympäri Suomea.

Yhdistyksen kevätkokous ja mahdollinen oheistapahtuma järjestetään huhti-toukokuussa.

11. Sääntömuutos

Valmistellaan uuden yhdistyslain edellyttämiä ja muita tarpeellisia
tai hyväksi katsottuja ehdotuksia yhdistyksen sääntöihin kevätkokousta
varten.