Effin sääntömääräinen kevätkokous 6.5.2018, pöytäkirja

Electronic Frontier Finland – Effi ry:n kevätkokous 2018

6.5.2018 kello 14.00 Pizzeria Sitkon kabinetti, Näsilinnankatu 22, Tampere

Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Romppainen avasi kokouksen kello 14:41.

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Romppainen ja sihteeriksi Timo Karjalainen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Leena Heino ja Tapio Rantala. Ääntenlaskijat valittiin myös pöytäkirjantarkastajiksi.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen työjärjestys

Kokouskutsun mukana toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Toimintakertomus

Hallitus esitteli vuoden 2017 toimintakertomuksen.

Tilinpäätös ja tilikertomus

Timo Karjalainen esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen.

Toiminnantarkastajien lausunto

Toiminnantarkastajien lausuntoa ei käsitelty, koska lausunto ei ehtinyt valmistua kokoukseen mennessä. Päätettiin käsitellä lausunto sääntömääräisessä syyskokouksessa 2018.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille

Päätettiin siirtää tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen käsiteltäväksi syyskokouksessa 2018.

Selvitys mahdollisuudesta ainais- tai useamman vuoden jäsenmaksun perimisestä

Hallitus kertoi, että asia vaatisi sääntömuutoksen. Hallitus esitti kantanaan, että jäsenmaksutulojen tasaisen jatkuvuuden vuoksi ainaisjäsenyyksiä ei oteta käyttöön.

Muut asiat

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:13.

Olemme tarkastaneet ja oikeaksi todenneet pöytäkirjan.

Tapio Rantala ja Leena Heino
6.5.2018